De selectie van centrumsteden gebeurt door de Vlaamse overheid. Momenteel telt Vlaanderen er dertien. Leuven is de enige centrumstad in Vlaams-Brabant, de provincie waartoe het arrondissement Halle-Vilvoorde behoort. Een toenemende verstedelijking biedt Halle-Vilvoorde veel kansen maar leidt ook tot problematische evoluties en uitdagingen. De burgemeesters van de 35 gemeenten richtten daarom in februari van dit jaar het Toekomstforum Halle-Vilvoorde op. Op een algemene vergadering in Wemmel keurden ze nu een tekst goed over de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio en van Halle en Vilvoorde als centrumstad. Een "centrumregio" kent in Vlaanderen nog geen officieel karakter. "Wij worden geconfronteerd met diverse stijgingen", zegt Luc Wynant, voorzitter van het Toekomstforum. "Van bevolkingsaantallen en verhuisbewegingen over de vraag naar huisvestiging en het aantal migraties naar goedkopere woningen tot het aandeel van anderstaligen in het onderwijs en armoedecijfers. We merken ook een toenemende druk op de open ruimte, verkeerscongestie en de vraag naar (gezondheids)zorg. Wij willen al die uitdagingen samen aanpakken, als één regio." Het Toekomstforum streeft een gemeenschappelijke toekomstvisie na voor een leefbare en duurzame streek. "We willen de kwaliteit van het leven van ruim 600.000 inwoners verbeteren op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur en taal." (Belga)

De selectie van centrumsteden gebeurt door de Vlaamse overheid. Momenteel telt Vlaanderen er dertien. Leuven is de enige centrumstad in Vlaams-Brabant, de provincie waartoe het arrondissement Halle-Vilvoorde behoort. Een toenemende verstedelijking biedt Halle-Vilvoorde veel kansen maar leidt ook tot problematische evoluties en uitdagingen. De burgemeesters van de 35 gemeenten richtten daarom in februari van dit jaar het Toekomstforum Halle-Vilvoorde op. Op een algemene vergadering in Wemmel keurden ze nu een tekst goed over de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio en van Halle en Vilvoorde als centrumstad. Een "centrumregio" kent in Vlaanderen nog geen officieel karakter. "Wij worden geconfronteerd met diverse stijgingen", zegt Luc Wynant, voorzitter van het Toekomstforum. "Van bevolkingsaantallen en verhuisbewegingen over de vraag naar huisvestiging en het aantal migraties naar goedkopere woningen tot het aandeel van anderstaligen in het onderwijs en armoedecijfers. We merken ook een toenemende druk op de open ruimte, verkeerscongestie en de vraag naar (gezondheids)zorg. Wij willen al die uitdagingen samen aanpakken, als één regio." Het Toekomstforum streeft een gemeenschappelijke toekomstvisie na voor een leefbare en duurzame streek. "We willen de kwaliteit van het leven van ruim 600.000 inwoners verbeteren op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur en taal." (Belga)