Slechts acht regeltjes over meer democratische controle op een tekst van 6,5 bladzijden. Het groene parlementslid noemt dat wat hem betreft de grote ontgoocheling in het plan van de vaste voorzitter van de Europese raad. De tekst erkent weliswaar dat er een democratisch tekort is, maar het wordt veel minder uitgewerkt en het is veel minder concreet dan de andere punten, luidt het. De begrotingsunie - een van de bouwstenen uit het plan - is volgens Staes absoluut noodzakelijk om tot een sterker Europa te komen en "een aantal zaken te voorkomen". Het parlementslid doelt daarmee op betere samenwerking om een verdedigingsmuur te kunnen optrekken tegen diegenen die de euro kapot willen. Hij erkent ook dat een rigide begrotingsbeleid belangrijk is, maar er moet ook worden gekeken naar nieuwe inkomsten en een gezond investeringsbeleid. Hij ziet in de Duitse bondskanselier Angela Merkel overigens mogelijk ook een bondgenote om tot meer democratische controle te komen. Staes verwijst naar de klacht die de partij Die Linke indiende bij het Grondwettelijk Hof naar aanleiding van het fiscale pact, waarbij het Hof zich zal uitspreken over de rol van de Duitse parlementen. Staes verwacht dat het Hof sterk zal inspelen op meer democratische controle. Concreet vindt Staes dat, indien meer macht wordt gegeven aan de Europese Commissie, die dan ook "politieker" moet worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door een rechtstreeks gekozen voorzitter en de mogelijkheid om individuele commissarissen rechtstreeks naar huis te sturen. (LOD)

Slechts acht regeltjes over meer democratische controle op een tekst van 6,5 bladzijden. Het groene parlementslid noemt dat wat hem betreft de grote ontgoocheling in het plan van de vaste voorzitter van de Europese raad. De tekst erkent weliswaar dat er een democratisch tekort is, maar het wordt veel minder uitgewerkt en het is veel minder concreet dan de andere punten, luidt het. De begrotingsunie - een van de bouwstenen uit het plan - is volgens Staes absoluut noodzakelijk om tot een sterker Europa te komen en "een aantal zaken te voorkomen". Het parlementslid doelt daarmee op betere samenwerking om een verdedigingsmuur te kunnen optrekken tegen diegenen die de euro kapot willen. Hij erkent ook dat een rigide begrotingsbeleid belangrijk is, maar er moet ook worden gekeken naar nieuwe inkomsten en een gezond investeringsbeleid. Hij ziet in de Duitse bondskanselier Angela Merkel overigens mogelijk ook een bondgenote om tot meer democratische controle te komen. Staes verwijst naar de klacht die de partij Die Linke indiende bij het Grondwettelijk Hof naar aanleiding van het fiscale pact, waarbij het Hof zich zal uitspreken over de rol van de Duitse parlementen. Staes verwacht dat het Hof sterk zal inspelen op meer democratische controle. Concreet vindt Staes dat, indien meer macht wordt gegeven aan de Europese Commissie, die dan ook "politieker" moet worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door een rechtstreeks gekozen voorzitter en de mogelijkheid om individuele commissarissen rechtstreeks naar huis te sturen. (LOD)