Het eerste thema is de aantrekkelijkheid van het ambt van magistraat, wat een grote uitdaging is voor de kwaliteit van de toekomstige rechtsbedeling, erkent de HRJ. Via dit programma wil de HRJ nieuwe projecten voorstellen om de functie aantrekkelijker te maken. Zo worden onder meer de selectieprocedures tegen het licht gehouden. Een tweede belangrijk thema is de toegang tot justitie. Het omvat verschillende digitaliseringsprojecten en de betaalbaarheid en verstaanbaarheid van justitie. "De indruk ontstaat dat enkel de bemiddelde mensen gemakkelijk toegang hebben tot justitie, terwijl dat moeilijker is voor een hele grote groep burgers met een gemiddeld inkomen die geen recht hebben op kosteloze rechtsbijstand", klinkt het. Daarom moet de effectieve en concrete toegang tot justitie in kaart gebracht worden en kunnen mogelijk verbeteringen voorgesteld worden. De verbetering van de werking van justitie is het derde thema, waarin de HRJ zich wil toespitsen op de werking van de familierechtbanken en de aanpak van seksueel en intrafamiliaal geweld. Ook binnen dit thema onderzoekt de HRJ de mogelijke meerwaarde van een centrum voor rechtbankvernieuwing, dat al in het buitenland bestaat. Tot slot verzamelt het vierde programmathema, justitie opmeten, diverse projecten die focussen op datavergaring en -analyse om nieuwe inzichten in de werking van justitie aan te leveren. "Het is belangrijk om na te gaan hoe de burger vandaag tegen justitie aankijkt. De laatste justitiebarometer dateert immers van 2014", klinkt het. (Belga)

Het eerste thema is de aantrekkelijkheid van het ambt van magistraat, wat een grote uitdaging is voor de kwaliteit van de toekomstige rechtsbedeling, erkent de HRJ. Via dit programma wil de HRJ nieuwe projecten voorstellen om de functie aantrekkelijker te maken. Zo worden onder meer de selectieprocedures tegen het licht gehouden. Een tweede belangrijk thema is de toegang tot justitie. Het omvat verschillende digitaliseringsprojecten en de betaalbaarheid en verstaanbaarheid van justitie. "De indruk ontstaat dat enkel de bemiddelde mensen gemakkelijk toegang hebben tot justitie, terwijl dat moeilijker is voor een hele grote groep burgers met een gemiddeld inkomen die geen recht hebben op kosteloze rechtsbijstand", klinkt het. Daarom moet de effectieve en concrete toegang tot justitie in kaart gebracht worden en kunnen mogelijk verbeteringen voorgesteld worden. De verbetering van de werking van justitie is het derde thema, waarin de HRJ zich wil toespitsen op de werking van de familierechtbanken en de aanpak van seksueel en intrafamiliaal geweld. Ook binnen dit thema onderzoekt de HRJ de mogelijke meerwaarde van een centrum voor rechtbankvernieuwing, dat al in het buitenland bestaat. Tot slot verzamelt het vierde programmathema, justitie opmeten, diverse projecten die focussen op datavergaring en -analyse om nieuwe inzichten in de werking van justitie aan te leveren. "Het is belangrijk om na te gaan hoe de burger vandaag tegen justitie aankijkt. De laatste justitiebarometer dateert immers van 2014", klinkt het. (Belga)