De beraadslaging door de twaalf gezworenen en de drie beroepsmagistraten heeft 4 uur en 15 minuten geduurd. Het ging er bepaald emotioneel aan toe. Een vrouwelijk jurylid werd zelfs overmand door haar emoties. "U hebt het ons niet gemakkelijk gemaakt", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch aan Tilly Lauwers na voorlezing van het arrest. "Je bent op een jury gevallen die blijk heeft gegeven van een ongelooflijke menselijkheid", stelde Hartoch. De strafmaat is een hele opluchting voor Lauwers, die spontaan de jury dankte. "Het college van gezworenen hield rekening met de uitzonderlijke ernst van de feiten maar ook met vijf verzachtende omstandigheden", zei de voorzitter. Het arrest bevat een advies voor een residentiële behandeling in een psychiatrisch zorgcentrum. (Belga)

De beraadslaging door de twaalf gezworenen en de drie beroepsmagistraten heeft 4 uur en 15 minuten geduurd. Het ging er bepaald emotioneel aan toe. Een vrouwelijk jurylid werd zelfs overmand door haar emoties. "U hebt het ons niet gemakkelijk gemaakt", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch aan Tilly Lauwers na voorlezing van het arrest. "Je bent op een jury gevallen die blijk heeft gegeven van een ongelooflijke menselijkheid", stelde Hartoch. De strafmaat is een hele opluchting voor Lauwers, die spontaan de jury dankte. "Het college van gezworenen hield rekening met de uitzonderlijke ernst van de feiten maar ook met vijf verzachtende omstandigheden", zei de voorzitter. Het arrest bevat een advies voor een residentiële behandeling in een psychiatrisch zorgcentrum. (Belga)