De beraadslaging van de gezworenen duurde 2 uur en 45 minuten. Zij gaven een ja-antwoord op de twee vragen. Daarmee bevonden ze Tilly Lauwers schuldig aan doodslag en aan voorbedachtheid. De gezworenen sloten zich in de motivering aan bij de bevindingen van de wetsgeneesheren en de toxicoloog en van in latere instantie ook de branddeskundige. "Daaruit kan worden afgeleid dat Sven Dreesen onmiskenbaar overleed aan de gevolgen van het inhaleren van rook en giftige gassen, door de brand die kort voordien was ontstaan", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch. "Tilly Lauwers heeft ononderbroken erkend dat zij de brand heeft aangestoken, ter hoogte van de kleine sofa, op korte afstand van het gordijn, waaronder ze een kaars had gehouden. Ze handelde uitsluitend om zichzelf en Sven van het leven te beroven. Dat blijkt uit haar dagboek en het feit dat ze niet meteen de hulpdiensten verwittigde." De voorbedachtheid moet blijken uit haar nooit ingetrokken bekentenissen, de verklaringen aan haar nicht Wendy Lauwers en notities in haar dagboek. "Ze handelde weloverwogen en bedacht het plan lang vooraf", stelde Hartoch. (Belga)

De beraadslaging van de gezworenen duurde 2 uur en 45 minuten. Zij gaven een ja-antwoord op de twee vragen. Daarmee bevonden ze Tilly Lauwers schuldig aan doodslag en aan voorbedachtheid. De gezworenen sloten zich in de motivering aan bij de bevindingen van de wetsgeneesheren en de toxicoloog en van in latere instantie ook de branddeskundige. "Daaruit kan worden afgeleid dat Sven Dreesen onmiskenbaar overleed aan de gevolgen van het inhaleren van rook en giftige gassen, door de brand die kort voordien was ontstaan", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch. "Tilly Lauwers heeft ononderbroken erkend dat zij de brand heeft aangestoken, ter hoogte van de kleine sofa, op korte afstand van het gordijn, waaronder ze een kaars had gehouden. Ze handelde uitsluitend om zichzelf en Sven van het leven te beroven. Dat blijkt uit haar dagboek en het feit dat ze niet meteen de hulpdiensten verwittigde." De voorbedachtheid moet blijken uit haar nooit ingetrokken bekentenissen, de verklaringen aan haar nicht Wendy Lauwers en notities in haar dagboek. "Ze handelde weloverwogen en bedacht het plan lang vooraf", stelde Hartoch. (Belga)