Dat tijdskrediet vooral een zaak van bedienden is, geldt voor bijna alle vormen: zowel voor tijdskrediet zonder motief, ouderschapsverlof als palliatief verlof. Alleen voor het verlenen van medische zorg nemen arbeiders vaker dan bedienden vrij. De vaststelling dat tijdskrediet veel populairder is bij bedienden, blijft ook overeind als je rekening houdt met het feit dat er gewoonweg meer bedienden zijn. Vooral bij mannelijke arbeiders vindt het opnemen van extra vrije tijd weinig ingang. Volgens Sarah Peeters, directeur bij Acerta Consult, komt dat doordat arbeiders doorgaans minder geïnformeerd zijn over hun rechten, maar ook door de cultuur in bepaalde productieomgevingen met veel ploegenarbeid. "Het opnemen van tijdskrediet zoals palliatief verlof is vaak not done." Acerta stelt wel vast dat het taboe rond ouderschapsverlof bij mannen sneuvelt, al is dat ook vooral bij bedienden. Het aandeel mannen dat de jongste vijf jaar deeltijds ouderschapsverlof heeft aangevraagd, is met 40 procent gestegen. (Belga)

Dat tijdskrediet vooral een zaak van bedienden is, geldt voor bijna alle vormen: zowel voor tijdskrediet zonder motief, ouderschapsverlof als palliatief verlof. Alleen voor het verlenen van medische zorg nemen arbeiders vaker dan bedienden vrij. De vaststelling dat tijdskrediet veel populairder is bij bedienden, blijft ook overeind als je rekening houdt met het feit dat er gewoonweg meer bedienden zijn. Vooral bij mannelijke arbeiders vindt het opnemen van extra vrije tijd weinig ingang. Volgens Sarah Peeters, directeur bij Acerta Consult, komt dat doordat arbeiders doorgaans minder geïnformeerd zijn over hun rechten, maar ook door de cultuur in bepaalde productieomgevingen met veel ploegenarbeid. "Het opnemen van tijdskrediet zoals palliatief verlof is vaak not done." Acerta stelt wel vast dat het taboe rond ouderschapsverlof bij mannen sneuvelt, al is dat ook vooral bij bedienden. Het aandeel mannen dat de jongste vijf jaar deeltijds ouderschapsverlof heeft aangevraagd, is met 40 procent gestegen. (Belga)