Indien een kind vandaag in quarantaine moet na contact met een besmette persoon, kunnen de ouders met een attest van de dokter naar de werkgever stappen, waardoor ze op tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Wat nog niet geregeld was, is de situatie waarin een kind preventief in quarantaine moet omdat de hele school of kribbe of opvang voor een kind met een handicap - of een deel ervan - wordt gesloten door corona. Het is een situatie die ouders hoofdbrekens bezorgt, omdat ze van de ene op de andere dag voor opvang moeten zorgen. De zeven Vivaldi-partijen dienden daarom een voorstel in waardoor ouders een beroep zouden kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door Covid-19, en dat met een attest van de school of kribbe. Volgens de initiatiefnemers werkt dat systeem sneller, omdat het onmiddellijk kan worden aanvaard, en flexibeler, omdat het meteen voor de periode van het attest kan gelden. Bovendien is de vergoeding gunstiger dan in het ouderschapsverlof, omdat de werknemer kan rekenen op 70 procent van het loon, de dagvergoeding en een eventuele vergoeding van de werkgever. Het is de bedoeling dat het systeem ingaat vanaf 1 oktober. De volgende regering krijgt ook de mogelijkheid om de maatregel na 31 december te verlengen. De regel geldt voor kinderen tot 18 jaar. Voor kinderen met een handicap ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. De bevoegde minister Pierre-Yves Dermagne (PS) gaf aan dat hij de RVA al heeft gevraagd een standaardformulier voor te bereiden en dat hij contact heeft opgenomen met zijn collega Petra De Sutter (Groen) om een gelijkaardig systeem voor ambtenaren op de sporen te zetten. N-VA keurde de maatregel niet goed. Björn Anseeuw wijst erop dat de maatregel als "een recht" wordt ingeschreven, waardoor het er ook is voor situaties die op zich geen probleem vormen. Hij haalde het voorbeeld aan van een kerngezonde zestienjarige die zonder problemen alleen zou kunnen thuisblijven, maar van wie de ouders nu ook zouden thuisblijven. Nahima Lanjri (CD&V) laakte dat N-VA als enige fractie tegenstemde in commissie. "Gaat u maar tegen uw achterban zeggen dat het opvangprobleem blijkbaar geen echt probleem is. Ik hoop dat u, uw familie of uw kiezers er geen gebruik moeten van maken", aldus Lanjri. Zij gaat er van uit dat werkgevers en werknemers altijd samen de beste oplossing zullen zoeken. Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen) trok de parallel met de Vlaamse energiepremie. "Die was er ook voor iedereen. En waarom niet?" En Tania De Jonge (Open Vld) benadrukte dat niet elke zestienjarige gelijk is. "In wat voor een wereld leven jullie?", richtte Anja Vanrobaeys (sp.a) zich tot Björn Anseeuw (N-VA). "Denken jullie echt dat ouders voor hun plezier thuisblijven aan 70 procent van hun loon?" (Belga)

Indien een kind vandaag in quarantaine moet na contact met een besmette persoon, kunnen de ouders met een attest van de dokter naar de werkgever stappen, waardoor ze op tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Wat nog niet geregeld was, is de situatie waarin een kind preventief in quarantaine moet omdat de hele school of kribbe of opvang voor een kind met een handicap - of een deel ervan - wordt gesloten door corona. Het is een situatie die ouders hoofdbrekens bezorgt, omdat ze van de ene op de andere dag voor opvang moeten zorgen. De zeven Vivaldi-partijen dienden daarom een voorstel in waardoor ouders een beroep zouden kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door Covid-19, en dat met een attest van de school of kribbe. Volgens de initiatiefnemers werkt dat systeem sneller, omdat het onmiddellijk kan worden aanvaard, en flexibeler, omdat het meteen voor de periode van het attest kan gelden. Bovendien is de vergoeding gunstiger dan in het ouderschapsverlof, omdat de werknemer kan rekenen op 70 procent van het loon, de dagvergoeding en een eventuele vergoeding van de werkgever. Het is de bedoeling dat het systeem ingaat vanaf 1 oktober. De volgende regering krijgt ook de mogelijkheid om de maatregel na 31 december te verlengen. De regel geldt voor kinderen tot 18 jaar. Voor kinderen met een handicap ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. De bevoegde minister Pierre-Yves Dermagne (PS) gaf aan dat hij de RVA al heeft gevraagd een standaardformulier voor te bereiden en dat hij contact heeft opgenomen met zijn collega Petra De Sutter (Groen) om een gelijkaardig systeem voor ambtenaren op de sporen te zetten. N-VA keurde de maatregel niet goed. Björn Anseeuw wijst erop dat de maatregel als "een recht" wordt ingeschreven, waardoor het er ook is voor situaties die op zich geen probleem vormen. Hij haalde het voorbeeld aan van een kerngezonde zestienjarige die zonder problemen alleen zou kunnen thuisblijven, maar van wie de ouders nu ook zouden thuisblijven. Nahima Lanjri (CD&V) laakte dat N-VA als enige fractie tegenstemde in commissie. "Gaat u maar tegen uw achterban zeggen dat het opvangprobleem blijkbaar geen echt probleem is. Ik hoop dat u, uw familie of uw kiezers er geen gebruik moeten van maken", aldus Lanjri. Zij gaat er van uit dat werkgevers en werknemers altijd samen de beste oplossing zullen zoeken. Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen) trok de parallel met de Vlaamse energiepremie. "Die was er ook voor iedereen. En waarom niet?" En Tania De Jonge (Open Vld) benadrukte dat niet elke zestienjarige gelijk is. "In wat voor een wereld leven jullie?", richtte Anja Vanrobaeys (sp.a) zich tot Björn Anseeuw (N-VA). "Denken jullie echt dat ouders voor hun plezier thuisblijven aan 70 procent van hun loon?" (Belga)