Indien een kind vandaag in quarantaine moet na contact met een besmette persoon, kunnen de ouders met een attest van de dokter naar de werkgever stappen, waardoor ze op tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Wat nog niet geregeld was, is de situatie waarin een kind preventief in quarantaine moet omdat de hele school of kribbe - of een deel ervan - wordt gesloten door corona. Het is een situatie die ouders hoofdbrekens bezorgt, omdat ze van de ene op de andere dag voor opvang moeten zorgen. De zeven Vivaldi-partijen dienden daarom een voorstel in waardoor ouders een beroep zouden kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door Covid-19, en dat met een attest van de school of kribbe. Volgens de initiatiefnemers werkt dat systeem sneller, omdat het onmiddellijk kan worden aanvaard, en flexibeler, omdat het meteen voor de periode van het attest kan gelden. Bovendien is de vergoeding gunstiger dan in het ouderschapsverlof, omdat de werknemer kan rekenen op 70% van het loon, de dagvergoeding en een eventuele vergoeding van de werkgever. De tweede lezing werd unaniem aangenomen, op N-VA na. De partij heeft vragen bij de kostprijs en vindt de maatregel niet voldoende fijnmazig. (Belga)

Indien een kind vandaag in quarantaine moet na contact met een besmette persoon, kunnen de ouders met een attest van de dokter naar de werkgever stappen, waardoor ze op tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Wat nog niet geregeld was, is de situatie waarin een kind preventief in quarantaine moet omdat de hele school of kribbe - of een deel ervan - wordt gesloten door corona. Het is een situatie die ouders hoofdbrekens bezorgt, omdat ze van de ene op de andere dag voor opvang moeten zorgen. De zeven Vivaldi-partijen dienden daarom een voorstel in waardoor ouders een beroep zouden kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door Covid-19, en dat met een attest van de school of kribbe. Volgens de initiatiefnemers werkt dat systeem sneller, omdat het onmiddellijk kan worden aanvaard, en flexibeler, omdat het meteen voor de periode van het attest kan gelden. Bovendien is de vergoeding gunstiger dan in het ouderschapsverlof, omdat de werknemer kan rekenen op 70% van het loon, de dagvergoeding en een eventuele vergoeding van de werkgever. De tweede lezing werd unaniem aangenomen, op N-VA na. De partij heeft vragen bij de kostprijs en vindt de maatregel niet voldoende fijnmazig. (Belga)