Vorig jaar zijn in totaal een 80-tal bedrijven in Vlaanderen getroffen door een besmetting met het vogelgriepvirus. Het merendeel van die bedrijven heeft onmiddellijk het bedrijf geruimd om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar een aantal pluimveebedrijven die vrijwillig hebben geruimd, hebben financiële moeilijkheden gekregen. Bedrijven die dat willen, kunnen gebruik maken van een waarborgregeling vanuit de Vlaamse overheid. Het gewaarborgde krediet kan gebruikt worden voor bepaalde algemene kosten (voederkosten, veeartskosten, enz...), of voor de financiering van specifieke kosten voor de herbevolking van de geruimde stallen. Er zijn wel voorwaarden aan de waarborglening gekoppeld. Zo moet het bedrijf al actief geweest zijn voor 11 juli 2019 en moet de aanvrager kunnen aantonen dat zijn bedrijf negatieve gevolgen heeft ondervonden door het virus. De maximale looptijd van de kredieten bedraagt zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80 procent van het subsidiabele kredietbedrag. (Belga)

Vorig jaar zijn in totaal een 80-tal bedrijven in Vlaanderen getroffen door een besmetting met het vogelgriepvirus. Het merendeel van die bedrijven heeft onmiddellijk het bedrijf geruimd om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar een aantal pluimveebedrijven die vrijwillig hebben geruimd, hebben financiële moeilijkheden gekregen. Bedrijven die dat willen, kunnen gebruik maken van een waarborgregeling vanuit de Vlaamse overheid. Het gewaarborgde krediet kan gebruikt worden voor bepaalde algemene kosten (voederkosten, veeartskosten, enz...), of voor de financiering van specifieke kosten voor de herbevolking van de geruimde stallen. Er zijn wel voorwaarden aan de waarborglening gekoppeld. Zo moet het bedrijf al actief geweest zijn voor 11 juli 2019 en moet de aanvrager kunnen aantonen dat zijn bedrijf negatieve gevolgen heeft ondervonden door het virus. De maximale looptijd van de kredieten bedraagt zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80 procent van het subsidiabele kredietbedrag. (Belga)