Bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider, kunnen via hun kredietinstelling de waarborg aanvragen. De aanvrager moet aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de slechte conjunctuur. Ofwel moet hij of zij een omzetdaling van minimaal 15% na 1 september 2020 aantonen in vergelijking met eenzelfde periode in 2019 en 2020, of hij of zij moet aantonen dat de omzet met minimaal 15% is gedaald in vergelijking met het gemiddelde van eenzelfde periode in de drie voorgaande jaren. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag. "We willen de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de moeilijke slechte conjunctuur, de vogelgriep of brexit een duwtje in de rug geven en tijdelijk ondersteunen. We hebben er alle belang bij dat zoveel mogelijk land- en tuinbouwers deze crisis te boven komen", aldus nog minister Hilde Crevits. (Belga)

Bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider, kunnen via hun kredietinstelling de waarborg aanvragen. De aanvrager moet aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de slechte conjunctuur. Ofwel moet hij of zij een omzetdaling van minimaal 15% na 1 september 2020 aantonen in vergelijking met eenzelfde periode in 2019 en 2020, of hij of zij moet aantonen dat de omzet met minimaal 15% is gedaald in vergelijking met het gemiddelde van eenzelfde periode in de drie voorgaande jaren. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag. "We willen de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de moeilijke slechte conjunctuur, de vogelgriep of brexit een duwtje in de rug geven en tijdelijk ondersteunen. We hebben er alle belang bij dat zoveel mogelijk land- en tuinbouwers deze crisis te boven komen", aldus nog minister Hilde Crevits. (Belga)