Een oude brandweerkazerne aan de Rodenhuizekaai in Desteldonk (Gent) biedt voortaan onderdak voor een proeffabriek, "Bio Base Europe Pilot Plant". Daar kunnen bedrijven biogebaseerde processen, waarmee op laboratoriumniveau goede resultaten zijn bereikt, opschalen naar semi-industrieel niveau. In Terneuzen werd een opleidingscentrum geopend, "Bio Base Europe Training Center", om operatoren en technici op te leiden. Datzelfde gebouw in de Zeelandlaan huisvest ook Bio Base Experience, een interactieve expo rond biotechnologie. Peeters en Verhagen beslisten dinsdag, na een voorafgaand overleg met het bedrijfsleven, om een tijdelijke werkgroep op te richten die op termijn de regelgeving rond de biobaseerde economie moet verbeteren. "Het belangrijkste obstakel voor veel bedrijven die meer willen inzetten op de biogebaseerde economie, blijkt de beperkende regelgeving te zijn", aldus Peeters. Voorts zullen Nederland en Vlaanderen meer samen optreden naar de Europese Unie toe en samenwerken in Europese programma's. Tot slot zullen de biomassastromen uit de eigen productie in kaart gebracht worden. "We willen nagaan of er optimale uitwisselingen kunnen worden gevonden tussen aanbod en vraag." Bio Base Europe is goed voor een investering van 21 miljoen euro. (KAV)

Een oude brandweerkazerne aan de Rodenhuizekaai in Desteldonk (Gent) biedt voortaan onderdak voor een proeffabriek, "Bio Base Europe Pilot Plant". Daar kunnen bedrijven biogebaseerde processen, waarmee op laboratoriumniveau goede resultaten zijn bereikt, opschalen naar semi-industrieel niveau. In Terneuzen werd een opleidingscentrum geopend, "Bio Base Europe Training Center", om operatoren en technici op te leiden. Datzelfde gebouw in de Zeelandlaan huisvest ook Bio Base Experience, een interactieve expo rond biotechnologie. Peeters en Verhagen beslisten dinsdag, na een voorafgaand overleg met het bedrijfsleven, om een tijdelijke werkgroep op te richten die op termijn de regelgeving rond de biobaseerde economie moet verbeteren. "Het belangrijkste obstakel voor veel bedrijven die meer willen inzetten op de biogebaseerde economie, blijkt de beperkende regelgeving te zijn", aldus Peeters. Voorts zullen Nederland en Vlaanderen meer samen optreden naar de Europese Unie toe en samenwerken in Europese programma's. Tot slot zullen de biomassastromen uit de eigen productie in kaart gebracht worden. "We willen nagaan of er optimale uitwisselingen kunnen worden gevonden tussen aanbod en vraag." Bio Base Europe is goed voor een investering van 21 miljoen euro. (KAV)