De Europese Commissie heeft de EU-lidstaten opgeroepen om "noodmaatregelen" te nemen om een harde brexit te vermijden. In België zijn de regionale en federale overheden ermee akkoord gegaan "de rechten van de Britse burgers in België voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te garanderen tot ten laatste 31 december 2020, en dat op wederzijdse basis". De 25.000 Belgen die vandaag in het Verenigd Koninkrijk verblijven, moeten dus eveneens hun sociale en verblijfsrechten behouden. De brexit is voorzien voor 29 maart 2019. Het overlegcomité heeft gevraagd om maatregelen te nemen in vier domeinen: fiscaliteit, werkvergunningen, beroepskwalificaties en sociale zekerheid. (Belga)

De Europese Commissie heeft de EU-lidstaten opgeroepen om "noodmaatregelen" te nemen om een harde brexit te vermijden. In België zijn de regionale en federale overheden ermee akkoord gegaan "de rechten van de Britse burgers in België voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te garanderen tot ten laatste 31 december 2020, en dat op wederzijdse basis". De 25.000 Belgen die vandaag in het Verenigd Koninkrijk verblijven, moeten dus eveneens hun sociale en verblijfsrechten behouden. De brexit is voorzien voor 29 maart 2019. Het overlegcomité heeft gevraagd om maatregelen te nemen in vier domeinen: fiscaliteit, werkvergunningen, beroepskwalificaties en sociale zekerheid. (Belga)