Er is een tijdelijke oplossing in de maak om te voorkomen dat duizenden kwetsbare patiënten vanaf januari meer zullen moeten betalen. De maximumfactuur zou vanaf 2020 niet langer gelden voor de gezondheidsdomeinen die werden overgeheveld naar de deelstaten, omdat een overgangsregeling dan afloopt. Federaal minister Maggie De Block (Open VLD) zei donderdag in de Kamer dat de overgangsperiode met een jaar zal worden verlengd.

Tijdens de zesde staatshervorming werd overeen gekomen om bepaalde gezondheidsdomeinen over te dragen naar de deelstaten. Federaal bestaan er dan ook beschermingsmaatregelen tegen een hoge factuur. Om een systeem op poten te zetten om die beschermingsmaatregelen te regelen op deelstaatniveau werd een overgangsmaatregel overeengekomen waarbij de kosten van de overgehevelde gezondheidsdomeinen nog tot 2020 mogen meetellen in de federale maximumfactuur.

Dinsdag trokken de Socialistische Mutualiteiten echter aan de alarmbel omdat er nog steeds geen oplossing is voor het einde van die overgangsmaatregel. Daardoor zouden zo'n 80.000 patiënten vanaf 1 januari 2020 heel wat meer uit eigen zak moeten betalen.

Minister De Block zei in de Kamer dat de deelstaten vijf jaar de tijd hebben gehad om hun nieuwe bevoegdheden in te vullen en zo een oplossing te vinden, maar daar niets hebben mee gedaan. 'De patiënten mogen niet de dupe zijn van de gevolgen van de zesde staatshervorming en van het feit dat de deelstaten geen initiatieven hebben genomen', antwoordde de minister na vragen van Karin Jiroflée (SP.A), Sofie Merckx (PVDA), Kathleen Depoover (N-VA) en Ludivine Dedonder (PS).

De Block trekt vrijdag met een begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg naar de ministerraad. Daarin is voorzien dat de overgangsmaatregel met een jaar wordt verlengd. 'Ik hoop dat de deelstaten dat jaar nuttig gebruiken', zei De Block.

Wat is de maximumfactuur?

In de federale ziekteverzekering zijn een aantal beschermingsmaatregelen uitgewerkt om patiënten te beschermen tegen oplopende kosten. Zo is er de maximumfactuur, die gezinnen beschermt tegen hoge kosten. Al de kosten die een patiënt heeft, worden federaal bijgehouden. Wat boven de maximumfactuur zit, wordt door de beschermingsmaatregel terugbetaald. De zesde staatshervorming die in 2011 overeen werd gekomen, voorzag echter de overheveling van een aantal gezondheidsdomeinen naar de deelstaten.

Omdat kosten voor bepaalde sectoren, zoals een verblijf in een revalidatiecentrum, vanaf 2020 onder de bevoegdheid van Vlaanderen komen, worden die niet meer meegerekend bij de federale beschermingsmaatregelen. Tot 2020 werd er een overgangsmaatregel aangenomen waardoor de uitgaven op deelstaatniveau nog in de federale kostentellers en dus beschermingsmaatregelen worden opgenomen.

De Socialistische Mutualiteiten roepen alle betrokken overheden op tot een snelle en gecoördineerde oplossing. Ze eisen dat gelijkaardige beschermingsmaatregelen op deelstaatniveau worden uitgewerkt of de overgangsmaatregel die nu van kracht is, blijft gelden.

'Dit is schuldig verzuim en politieke onverantwoordelijkheid op alle niveaus. We kunnen dit niet aanvaarden. We hebben al in 2011 gewezen op het probleem, tijd genoeg om een oplossing te vinden', zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten.

Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke kan het systeem worden voortgezet in 2020 indien een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten tussen de federale overheid en de betrokken deelstaat. Zowel Brussel, Wallonië en Vlaanderen zouden daar vragende partij voor zijn. Maar zo'n samenwerkingsakkoord vergt heel wat tijd.

Vorige maand, op 18 oktober, schreef minister Beke al een brief naar minister De Block, waarin de Vlaamse minister zijn federale collega oproept om een samenwerkingsverband af te sluiten om remgelden in revalidatiediensten te kunnen behouden, een van de overgedragen gezondheidsdomeinen. '

Er is een tijdelijke oplossing in de maak om te voorkomen dat duizenden kwetsbare patiënten vanaf januari meer zullen moeten betalen. De maximumfactuur zou vanaf 2020 niet langer gelden voor de gezondheidsdomeinen die werden overgeheveld naar de deelstaten, omdat een overgangsregeling dan afloopt. Federaal minister Maggie De Block (Open VLD) zei donderdag in de Kamer dat de overgangsperiode met een jaar zal worden verlengd. Tijdens de zesde staatshervorming werd overeen gekomen om bepaalde gezondheidsdomeinen over te dragen naar de deelstaten. Federaal bestaan er dan ook beschermingsmaatregelen tegen een hoge factuur. Om een systeem op poten te zetten om die beschermingsmaatregelen te regelen op deelstaatniveau werd een overgangsmaatregel overeengekomen waarbij de kosten van de overgehevelde gezondheidsdomeinen nog tot 2020 mogen meetellen in de federale maximumfactuur. Dinsdag trokken de Socialistische Mutualiteiten echter aan de alarmbel omdat er nog steeds geen oplossing is voor het einde van die overgangsmaatregel. Daardoor zouden zo'n 80.000 patiënten vanaf 1 januari 2020 heel wat meer uit eigen zak moeten betalen. Minister De Block zei in de Kamer dat de deelstaten vijf jaar de tijd hebben gehad om hun nieuwe bevoegdheden in te vullen en zo een oplossing te vinden, maar daar niets hebben mee gedaan. 'De patiënten mogen niet de dupe zijn van de gevolgen van de zesde staatshervorming en van het feit dat de deelstaten geen initiatieven hebben genomen', antwoordde de minister na vragen van Karin Jiroflée (SP.A), Sofie Merckx (PVDA), Kathleen Depoover (N-VA) en Ludivine Dedonder (PS). De Block trekt vrijdag met een begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg naar de ministerraad. Daarin is voorzien dat de overgangsmaatregel met een jaar wordt verlengd. 'Ik hoop dat de deelstaten dat jaar nuttig gebruiken', zei De Block. De Socialistische Mutualiteiten roepen alle betrokken overheden op tot een snelle en gecoördineerde oplossing. Ze eisen dat gelijkaardige beschermingsmaatregelen op deelstaatniveau worden uitgewerkt of de overgangsmaatregel die nu van kracht is, blijft gelden. 'Dit is schuldig verzuim en politieke onverantwoordelijkheid op alle niveaus. We kunnen dit niet aanvaarden. We hebben al in 2011 gewezen op het probleem, tijd genoeg om een oplossing te vinden', zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke kan het systeem worden voortgezet in 2020 indien een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten tussen de federale overheid en de betrokken deelstaat. Zowel Brussel, Wallonië en Vlaanderen zouden daar vragende partij voor zijn. Maar zo'n samenwerkingsakkoord vergt heel wat tijd.Vorige maand, op 18 oktober, schreef minister Beke al een brief naar minister De Block, waarin de Vlaamse minister zijn federale collega oproept om een samenwerkingsverband af te sluiten om remgelden in revalidatiediensten te kunnen behouden, een van de overgedragen gezondheidsdomeinen. '