'Hopelijk grijpt het GO! dit vonnis aan om hun algemene verbod te herevalueren', stelt het CIB in een reactie.

Volgens de CIB is de Raad van het Gemeenschapsonderwijs sinds 2014 'volledig op de hoogte van het feit dat een algemeen verbod op religieuze tekens, zoals dat aan de scholen wordt opgedrongen, strijdig is met de vrijheid van religie'. 'Mag van een zorgvuldige overheid niet worden verwacht dat die de eigen regels van de rechtstaat respecteert en zich op eigen initiatief conformeert naar de rechtspraak van de Raad van State?', vraagt het CIB zich af.

Het CIB betreurt dat individuele leerlingen moeten procederen om gebruik te kunnen maken van iets dat zij als een grondrecht beschouwen. Het hoopt dat GO! door dit vonnis zijn algemene verbod zal herevalueren. De CIB is bereid om daarover een constructieve dialoog te voeren.

Groen pleit voor afschaffing hoofddoekenverbod

Ook voor Groen doet het nieuws over de 11 Maasmechelse meisjes die ondanks een hoofddoekenverbod op hun school toch een hoofddoek mogen dragen van de rechter, vragen rijzen over het nut van een hoofddoekenverbod. Vlaams parlementslid en onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman hoopt dat het nieuws de weg naar het terugschroeven van het verbod zal openleggen.

Voor Meuleman werkt een hoofddoekenverbod, net als elk ander verbod op levensbeschouwelijke tekens, contraproductief. 'Het werkt wantrouwen tussen gemeenschappen in de hand, terwijl we er net alles aan moeten doen om verbindend met elkaar om te gaan. Bovendien werkt deze regeling isolatie in de hand: op veel scholen is het hoofddoekenverbod een feit, waardoor leerlingen voor wie de hoofddoek te belangrijk is om hem achterwege te laten, allemaal samen op dezelfde scholen belanden', merkt het Groen-parlementslid op. 'Het verbod werkt ook concurrentie tussen de scholen in de hand: in het GO geldt er overal een verbod, veel katholieke scholen zijn gevolgd, en dus wordt het voor individuele scholen zeer moeilijk om het verbod opnieuw in te trekken'.

Groen ziet maar één oplossing: minister Hilde Crevits moet komaf maken met de chaos en duidelijkheid scheppen. 'Het is tijd dat de minister een eenduidige beslissing neemt die geldt voor alle netten. En wat Groen betreft is het duidelijk: de beslissing moet ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan ons onderwijs. Een dresscode op school heeft niets te maken met principes als gelijkheid of neutraliteit. Een hoofddoekenverbod is eerder een rem dan een motor van de emancipatie. Elk kind heeft recht op onderwijs in een omgeving waarin het zijn of haar identiteit kan uiten', besluit Elisabeth Meuleman.

'Hopelijk grijpt het GO! dit vonnis aan om hun algemene verbod te herevalueren', stelt het CIB in een reactie.Volgens de CIB is de Raad van het Gemeenschapsonderwijs sinds 2014 'volledig op de hoogte van het feit dat een algemeen verbod op religieuze tekens, zoals dat aan de scholen wordt opgedrongen, strijdig is met de vrijheid van religie'. 'Mag van een zorgvuldige overheid niet worden verwacht dat die de eigen regels van de rechtstaat respecteert en zich op eigen initiatief conformeert naar de rechtspraak van de Raad van State?', vraagt het CIB zich af. Het CIB betreurt dat individuele leerlingen moeten procederen om gebruik te kunnen maken van iets dat zij als een grondrecht beschouwen. Het hoopt dat GO! door dit vonnis zijn algemene verbod zal herevalueren. De CIB is bereid om daarover een constructieve dialoog te voeren.Ook voor Groen doet het nieuws over de 11 Maasmechelse meisjes die ondanks een hoofddoekenverbod op hun school toch een hoofddoek mogen dragen van de rechter, vragen rijzen over het nut van een hoofddoekenverbod. Vlaams parlementslid en onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman hoopt dat het nieuws de weg naar het terugschroeven van het verbod zal openleggen.Voor Meuleman werkt een hoofddoekenverbod, net als elk ander verbod op levensbeschouwelijke tekens, contraproductief. 'Het werkt wantrouwen tussen gemeenschappen in de hand, terwijl we er net alles aan moeten doen om verbindend met elkaar om te gaan. Bovendien werkt deze regeling isolatie in de hand: op veel scholen is het hoofddoekenverbod een feit, waardoor leerlingen voor wie de hoofddoek te belangrijk is om hem achterwege te laten, allemaal samen op dezelfde scholen belanden', merkt het Groen-parlementslid op. 'Het verbod werkt ook concurrentie tussen de scholen in de hand: in het GO geldt er overal een verbod, veel katholieke scholen zijn gevolgd, en dus wordt het voor individuele scholen zeer moeilijk om het verbod opnieuw in te trekken'. Groen ziet maar één oplossing: minister Hilde Crevits moet komaf maken met de chaos en duidelijkheid scheppen. 'Het is tijd dat de minister een eenduidige beslissing neemt die geldt voor alle netten. En wat Groen betreft is het duidelijk: de beslissing moet ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan ons onderwijs. Een dresscode op school heeft niets te maken met principes als gelijkheid of neutraliteit. Een hoofddoekenverbod is eerder een rem dan een motor van de emancipatie. Elk kind heeft recht op onderwijs in een omgeving waarin het zijn of haar identiteit kan uiten', besluit Elisabeth Meuleman.