Voor Ulens is duidelijk dat "postcorona anders moet zijn dan precorona" en dat "de politiek van de afgelopen decennia gestopt moet worden". De omwentelingen van de voorbije maanden hebben volgens het ABVV immers aangetoond dat werknemers en sociale zekerheid het land rechthouden, en het belang van structurele solidariteit onderstreept. De socialistische vakbond betoogt dan ook dat de overheid een grotere rol moet opnemen in de economie, dat openbare diensten niet langer aanzien mogen worden als een kost, dat werk moet gemaakt worden van een "ambitieus en sociaal rechtvaardig" klimaatbeleid en dat "privileges van gefortuneerden en veelverdieners moeten herbekeken worden". "Om het tij te keren is nu snel een volwaardige regering nodig met socialisten en progressieven zodat een sociaal en duurzaam beleid van de grond komt", blikte Ulens vooruit naar de aanstaande politieke manoeuvres in de Wetstraat. "Want na een bepaalde periode, als alles voorbij is of als de ideologische curve terug in rechtse richting wijst, zullen er stemmen opgaan om de besparingsplannen voor de sociale zekerheid terug van stal te halen", waarschuwde ze. Ulens lanceerde ook een oproep aan de werkgevers. Ze verwacht dat die het "spel correct spelen" in deze coronatijden, en dus het gewaarborgd loon blijven betalen aan werknemers die ziek worden, opzegvergoedingen blijven betalen en de kost niet afwentelen op de gemeenschap. "Cruciaal" is ook dat de werkgevers garanderen dat de werkplek veilig is, want daar zijn de werknemers volgens Ulens niet gerust in. Het draaiboek dat met de werkgeversorganisatis is opgesteld, moet nu gevolgd worden door protocollen op sectorniveau en afspraken op bedrijfsniveau. "Op voorhand. Dat is de rol en de meerwaarde van sociaal overleg. Liever dan op grote schaal de inspecties te moeten inschakelen", aldus de ABVV-topvrouw. (Belga)

Voor Ulens is duidelijk dat "postcorona anders moet zijn dan precorona" en dat "de politiek van de afgelopen decennia gestopt moet worden". De omwentelingen van de voorbije maanden hebben volgens het ABVV immers aangetoond dat werknemers en sociale zekerheid het land rechthouden, en het belang van structurele solidariteit onderstreept. De socialistische vakbond betoogt dan ook dat de overheid een grotere rol moet opnemen in de economie, dat openbare diensten niet langer aanzien mogen worden als een kost, dat werk moet gemaakt worden van een "ambitieus en sociaal rechtvaardig" klimaatbeleid en dat "privileges van gefortuneerden en veelverdieners moeten herbekeken worden". "Om het tij te keren is nu snel een volwaardige regering nodig met socialisten en progressieven zodat een sociaal en duurzaam beleid van de grond komt", blikte Ulens vooruit naar de aanstaande politieke manoeuvres in de Wetstraat. "Want na een bepaalde periode, als alles voorbij is of als de ideologische curve terug in rechtse richting wijst, zullen er stemmen opgaan om de besparingsplannen voor de sociale zekerheid terug van stal te halen", waarschuwde ze. Ulens lanceerde ook een oproep aan de werkgevers. Ze verwacht dat die het "spel correct spelen" in deze coronatijden, en dus het gewaarborgd loon blijven betalen aan werknemers die ziek worden, opzegvergoedingen blijven betalen en de kost niet afwentelen op de gemeenschap. "Cruciaal" is ook dat de werkgevers garanderen dat de werkplek veilig is, want daar zijn de werknemers volgens Ulens niet gerust in. Het draaiboek dat met de werkgeversorganisatis is opgesteld, moet nu gevolgd worden door protocollen op sectorniveau en afspraken op bedrijfsniveau. "Op voorhand. Dat is de rol en de meerwaarde van sociaal overleg. Liever dan op grote schaal de inspecties te moeten inschakelen", aldus de ABVV-topvrouw. (Belga)