Het aantal geregistreerde aanrijdingen van een fietser met een andere paal dan een verlichtingspaal varieerde in de periode 2014-2018 tussen 33 in 2015 en 46 in 2016. Uit indicatieve cijfers voor 2019 blijkt dat er dat jaar 29 geteld werden. Het aantal fietsongevallen waarbij een fietser tegen een verlichtingspaal aanreed schommelde tussen 1 in 2018 en 8 in 2016 en 2017. Uit voorlopige cijfers bleek dat er zich dat jaar 16 dergelijke ongevallen voordeden. Het Agentschap Wegen en Verkeer inventariseert de paaltjes of andere obstakels op fietspaden niet op een gestructureerde wijze. In het huidige Vademecum fietsvoorzieningen is wel voorzien dat obstakels en paaltjes op fietspaden zoveel mogelijk moeten vermeden worden. "Wanneer het echt niet anders kan zijn duidelijke en strenge randvoorwaarden voorzien zoals het gebruik van flexibele en retroreflecterende plaatjes, voldoende overblijvende breedte voor fietsers en geleidende wegmarkeringen", aldus Peeters. (Belga)

Het aantal geregistreerde aanrijdingen van een fietser met een andere paal dan een verlichtingspaal varieerde in de periode 2014-2018 tussen 33 in 2015 en 46 in 2016. Uit indicatieve cijfers voor 2019 blijkt dat er dat jaar 29 geteld werden. Het aantal fietsongevallen waarbij een fietser tegen een verlichtingspaal aanreed schommelde tussen 1 in 2018 en 8 in 2016 en 2017. Uit voorlopige cijfers bleek dat er zich dat jaar 16 dergelijke ongevallen voordeden. Het Agentschap Wegen en Verkeer inventariseert de paaltjes of andere obstakels op fietspaden niet op een gestructureerde wijze. In het huidige Vademecum fietsvoorzieningen is wel voorzien dat obstakels en paaltjes op fietspaden zoveel mogelijk moeten vermeden worden. "Wanneer het echt niet anders kan zijn duidelijke en strenge randvoorwaarden voorzien zoals het gebruik van flexibele en retroreflecterende plaatjes, voldoende overblijvende breedte voor fietsers en geleidende wegmarkeringen", aldus Peeters. (Belga)