Een tiental kinderen die opgevangen worden in de buitenschoolse kinderopvang liepen een besmetting met de huiduitslag op. De symptomen zijn rode blaasjes die na een tijdje openbarsten, met daarna korstvorming. In eerste instantie werd gedacht aan impetigo of windpokken, maar de oorzaak van de besmettingsbron is op dit moment nog niet gekend. Bij kinderen is de kans op doorgeven zeer groot doordat ze via spel en sport met elkaar in contact komen. De buitenschoolse opvang wordt twee weken gesloten voor jaarlijks verlof. Tijdens die periode ondergaan de lokalen en materialen een grondig onderhoud en ontsmetting. (Belga)

Een tiental kinderen die opgevangen worden in de buitenschoolse kinderopvang liepen een besmetting met de huiduitslag op. De symptomen zijn rode blaasjes die na een tijdje openbarsten, met daarna korstvorming. In eerste instantie werd gedacht aan impetigo of windpokken, maar de oorzaak van de besmettingsbron is op dit moment nog niet gekend. Bij kinderen is de kans op doorgeven zeer groot doordat ze via spel en sport met elkaar in contact komen. De buitenschoolse opvang wordt twee weken gesloten voor jaarlijks verlof. Tijdens die periode ondergaan de lokalen en materialen een grondig onderhoud en ontsmetting. (Belga)