"Naast de lijst van de meer dan 300 vragen voor hulp die die avond binnenliepen bij politie en brandweer voegen we bij het dossier de schade aan onze eigen gebouwen en openbaar domein toe. Enkele stadsgebouwen zoals de bibliotheek, Suikermuseum en muziekacademie liepen onder water. Ook de landbouwers werden zwaar getroffen. Ik heb weet van fruittelers die door de hagel in één klap hun volledige oogst zagen teloorgaan. Hun schade wordt momenteel opgemeten", aldus burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Tienen wil uiterlijk volgende week het dossier overmaken aan het Rampenfonds. Het Vlaams Rampenfonds komt bij erkenning van een ramp enkel in bepaalde gevallen tussen voor private eigenaars. Het gaat bijvoorbeeld om goederen die niet verzekerd zijn wegens de slechte financiële toestand van het slachtoffer (bijvoorbeeld mensen met een leefloon), goederen die geen 'eenvoudig risico' inhouden of voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport. Voorts worden landbouwers onder meer bij overvloedige regenval vergoed voor schade aan niet-binnengehaalde oogsten, aan levende veestapel buiten het gebouw enzovoort. (Belga)

"Naast de lijst van de meer dan 300 vragen voor hulp die die avond binnenliepen bij politie en brandweer voegen we bij het dossier de schade aan onze eigen gebouwen en openbaar domein toe. Enkele stadsgebouwen zoals de bibliotheek, Suikermuseum en muziekacademie liepen onder water. Ook de landbouwers werden zwaar getroffen. Ik heb weet van fruittelers die door de hagel in één klap hun volledige oogst zagen teloorgaan. Hun schade wordt momenteel opgemeten", aldus burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Tienen wil uiterlijk volgende week het dossier overmaken aan het Rampenfonds. Het Vlaams Rampenfonds komt bij erkenning van een ramp enkel in bepaalde gevallen tussen voor private eigenaars. Het gaat bijvoorbeeld om goederen die niet verzekerd zijn wegens de slechte financiële toestand van het slachtoffer (bijvoorbeeld mensen met een leefloon), goederen die geen 'eenvoudig risico' inhouden of voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport. Voorts worden landbouwers onder meer bij overvloedige regenval vergoed voor schade aan niet-binnengehaalde oogsten, aan levende veestapel buiten het gebouw enzovoort. (Belga)