In de commissie Gezondheid in het Brussels Parlement werd een actualiteitsdebat gehouden over de vaccinatiestrategie. Maron wees erop dat de vaccinatiegraad in de drie gewesten gelijk loopt bij de 65-plussers en de categorie van 56 tot 64 jaar. Maar bij de jongere leeftijdscategorie is er wel een groot verschil tussen de gewesten en heeft het Brussels Gewest een lagere vaccinatiegraad. Maar dat heeft te maken met het feit dat de Brusselse zorginstellingen, politie en brandweer heel wat personeel hebben uit Vlaanderen en Wallonië. In sommige instellingen gaat het zelfs om meer dan 50 procent van het personeel. En die worden door Sciensano in Vlaanderen of Wallonië geregistreerd, aldus de minister. Maron ging ook in op de leveringsproblemen van AstraZeneca en Moderna. Hij kreeg zopas te horen dat Brussel voor de komende twee weken op 12.000 in plaats van de voorziene 37.000 AstraZenica-dosissen kan rekenen, 25.000 minder dan beloofd. "Dat komt op een erg slecht moment want vanaf maandag openen drie nieuwe vaccinatiecentra de deuren" en de maandag nadien nog eens drie. Die centra zullen toch de deuren openen om de geografische spreiding van de centra te verbeteren. "Want met het beschikbare aantal vaccins volstaan de huidige centra op de Heizel en Pacheco", stelde de minister. Dat betekent dat het aantal tijdslots zal verminderd worden. Vragen om ook 's avonds en in het weekend te vaccineren, zijn zonder voorwerp "omdat we vandaag al niet voldoende vaccins hebben om de normale slots op te vullen". Wat de tweetaligheid in de vaccinatiecentra betreft, erkende de minister dat dat zeer belangrijk is, "maar we kunnen de tweetaligheid voor alle functies binnen een vaccinatiecentrum eisen en verplichten". "We hebben de centra gevraagd personeel te rekruteren dat tweetalig is en/of uit de verschillende taalgemeenschappen", aldus Maron die er op wees dat de centra moeilijkheden hebben om voldoende personeel te rekruteren. "We proberen het belang van een onthaal en behandeling in de twee officiële talen van ons gewest te benadrukken", zei hij. (Belga)

In de commissie Gezondheid in het Brussels Parlement werd een actualiteitsdebat gehouden over de vaccinatiestrategie. Maron wees erop dat de vaccinatiegraad in de drie gewesten gelijk loopt bij de 65-plussers en de categorie van 56 tot 64 jaar. Maar bij de jongere leeftijdscategorie is er wel een groot verschil tussen de gewesten en heeft het Brussels Gewest een lagere vaccinatiegraad. Maar dat heeft te maken met het feit dat de Brusselse zorginstellingen, politie en brandweer heel wat personeel hebben uit Vlaanderen en Wallonië. In sommige instellingen gaat het zelfs om meer dan 50 procent van het personeel. En die worden door Sciensano in Vlaanderen of Wallonië geregistreerd, aldus de minister. Maron ging ook in op de leveringsproblemen van AstraZeneca en Moderna. Hij kreeg zopas te horen dat Brussel voor de komende twee weken op 12.000 in plaats van de voorziene 37.000 AstraZenica-dosissen kan rekenen, 25.000 minder dan beloofd. "Dat komt op een erg slecht moment want vanaf maandag openen drie nieuwe vaccinatiecentra de deuren" en de maandag nadien nog eens drie. Die centra zullen toch de deuren openen om de geografische spreiding van de centra te verbeteren. "Want met het beschikbare aantal vaccins volstaan de huidige centra op de Heizel en Pacheco", stelde de minister. Dat betekent dat het aantal tijdslots zal verminderd worden. Vragen om ook 's avonds en in het weekend te vaccineren, zijn zonder voorwerp "omdat we vandaag al niet voldoende vaccins hebben om de normale slots op te vullen". Wat de tweetaligheid in de vaccinatiecentra betreft, erkende de minister dat dat zeer belangrijk is, "maar we kunnen de tweetaligheid voor alle functies binnen een vaccinatiecentrum eisen en verplichten". "We hebben de centra gevraagd personeel te rekruteren dat tweetalig is en/of uit de verschillende taalgemeenschappen", aldus Maron die er op wees dat de centra moeilijkheden hebben om voldoende personeel te rekruteren. "We proberen het belang van een onthaal en behandeling in de twee officiële talen van ons gewest te benadrukken", zei hij. (Belga)