De betoging is een organisatie van het platform Mirabal, dat een honderdtal organisaties uit het middenveld verenigt. De organisaties vragen een meer efficiënte aanpak van alle vormen van geweld op vrouwen. De organisatoren hoopten vooraf op minstens 5000 deelnemers, evenveel als vorig jaar.

Vermoord

De actiegroep Stop Féminicide telde dit jaar al 22 vrouwen in België die werden vermoord om de eenvoudige reden dat ze vrouwen waren. Sinds 2017 gaat het om 99 vrouwenmoorden. Officiële cijfers ontbreken echter en het totale aantal zou nog hoger kunnen liggen.

Voor de start van de betoging werden de namen van die 21 slachtoffers voorgelezen, gevolgd door een moment van stilte en een massale woedekreet. Langs het parcours van de betoging stonden ook her en der rode schoenen opgesteld, elk paar een symbool voor één van de gedode vrouwen.

Het platform eist de toepassing van het Verdrag van Istanboel, een tekst van de Raad van Europa die België in 2016 heeft geratificeerd, en waarbij de verschillende beleidsniveaus zich ertoe verbonden gecoördineerde maatregelen te treffen om geweld tegen vrouwen te voorkomen, de slachtoffers te beschermen en de daders te vervolgen. Drie jaar later stelt het middenveld echter vast dat het verdrag nauwelijks in de praktijk wordt omgezet.

'We eisen een echt politiek debat en een coherente strategie om te strijden tegen elke vorm van geweld waarvan vrouwen het slachtoffer worden,' klinkt het. 'Een echte preventiepolitiek en een beter onthaal en opvang van alle slachtoffers en hun kinderen. Om dat te bereiken willen we een verhoging van de middelen voor alle organisaties die op het terrein dag na dag strijden tegen geweld op vrouwen.'

De betoging is een organisatie van het platform Mirabal, dat een honderdtal organisaties uit het middenveld verenigt. De organisaties vragen een meer efficiënte aanpak van alle vormen van geweld op vrouwen. De organisatoren hoopten vooraf op minstens 5000 deelnemers, evenveel als vorig jaar.De actiegroep Stop Féminicide telde dit jaar al 22 vrouwen in België die werden vermoord om de eenvoudige reden dat ze vrouwen waren. Sinds 2017 gaat het om 99 vrouwenmoorden. Officiële cijfers ontbreken echter en het totale aantal zou nog hoger kunnen liggen. Voor de start van de betoging werden de namen van die 21 slachtoffers voorgelezen, gevolgd door een moment van stilte en een massale woedekreet. Langs het parcours van de betoging stonden ook her en der rode schoenen opgesteld, elk paar een symbool voor één van de gedode vrouwen. Het platform eist de toepassing van het Verdrag van Istanboel, een tekst van de Raad van Europa die België in 2016 heeft geratificeerd, en waarbij de verschillende beleidsniveaus zich ertoe verbonden gecoördineerde maatregelen te treffen om geweld tegen vrouwen te voorkomen, de slachtoffers te beschermen en de daders te vervolgen. Drie jaar later stelt het middenveld echter vast dat het verdrag nauwelijks in de praktijk wordt omgezet. 'We eisen een echt politiek debat en een coherente strategie om te strijden tegen elke vorm van geweld waarvan vrouwen het slachtoffer worden,' klinkt het. 'Een echte preventiepolitiek en een beter onthaal en opvang van alle slachtoffers en hun kinderen. Om dat te bereiken willen we een verhoging van de middelen voor alle organisaties die op het terrein dag na dag strijden tegen geweld op vrouwen.'