Samen met de koepels van de OCMW's binnen de Vereniging van Steden en Gemeenten viert de POD Maatschappelijke Integratie een decennium recht op maatschappelijke integratie. "Je verdient een nieuwe start." Met die slogan werd in 2002 het nieuwe recht op maatschappelijke integratie gelanceerd. Het ging verder dan de loutere inkomensgarantie van het bestaansminimum maar garandeerde iedereen een plaats in de maatschappij. Het recht werd de afgelopen 10 jaar nog uitgebreid met maatregelen om de actieve welvaartsstaat vorm te geven, zoals socio-culturele participatie, sociale economie en de strijd tegen de digitale kloof. De verjaardag is het beginpunt voor een jaar waarin de evolutie van het recht op maatschappelijke integratie en de openbare dienstverlening van de POD belicht worden. Aan de hand van tentoonstellingen, debatten, workshops en lezingen komen mensen meer te weten over de werkzaamheden rond integratie. Toch is niet iedereen in feeststemming. Verschillende organisaties, waaronder DAS (Association de Défense des Allocataires) en Free Clinic protesteren tegen het huidige beleid van maatschappelijke integratie. Volgens de actievoerders ligt het leefloon bijvoorbeeld sterk onder de armoedegrens en vrezen ze dat de strenge wetgeving integratie steeds moeilijker maakt. (DLA)

Samen met de koepels van de OCMW's binnen de Vereniging van Steden en Gemeenten viert de POD Maatschappelijke Integratie een decennium recht op maatschappelijke integratie. "Je verdient een nieuwe start." Met die slogan werd in 2002 het nieuwe recht op maatschappelijke integratie gelanceerd. Het ging verder dan de loutere inkomensgarantie van het bestaansminimum maar garandeerde iedereen een plaats in de maatschappij. Het recht werd de afgelopen 10 jaar nog uitgebreid met maatregelen om de actieve welvaartsstaat vorm te geven, zoals socio-culturele participatie, sociale economie en de strijd tegen de digitale kloof. De verjaardag is het beginpunt voor een jaar waarin de evolutie van het recht op maatschappelijke integratie en de openbare dienstverlening van de POD belicht worden. Aan de hand van tentoonstellingen, debatten, workshops en lezingen komen mensen meer te weten over de werkzaamheden rond integratie. Toch is niet iedereen in feeststemming. Verschillende organisaties, waaronder DAS (Association de Défense des Allocataires) en Free Clinic protesteren tegen het huidige beleid van maatschappelijke integratie. Volgens de actievoerders ligt het leefloon bijvoorbeeld sterk onder de armoedegrens en vrezen ze dat de strenge wetgeving integratie steeds moeilijker maakt. (DLA)