In juli onthulde De Morgen op basis van getuigenissen en documenten hoe instructeurs in Marche-les-Dames, waar de toekomstige paracommando's worden opgeleid, zich regelmatig schuldig maken aan machtsmisbruik tegenover rekruten. Daarop vroeg minister Goffin een onderzoek. Het rapport is op 24 augustus neergelegd. "Voor alle feiten die geciteerd werden in het artikel van De Morgen hebben we kunnen nagaan dat ze effectief aangetoond zijn", zo verklaarde luitenant-kolonel Olivier Suy, die verantwoordelijk was voor het onderzoek van het inspectoraat-generaal van Defensie. Suy beklemtoonde echter dat de tien "gebeurtenissen" heel uiteenlopend waren en geen "structureel disfunctioneren" in het trainingscentrum aan het licht is gebracht. Hij sprak over "ad hoc gebeurtenissen die zijn voorgevallen op een periode van vijf jaar", van 2015 tot 2020. Suy stipte ook aan dat de leiding van het commandocentrum van alle incidenten op de hoogte was en telkens "op transparante wijze" met de hiërarchische oversten van het hoofdkwartier van het Special Operations Regiment heeft gecommuniceerd. Elke intentie om "ook maar iets te camoufleren" sloot hij uit. (Belga)

In juli onthulde De Morgen op basis van getuigenissen en documenten hoe instructeurs in Marche-les-Dames, waar de toekomstige paracommando's worden opgeleid, zich regelmatig schuldig maken aan machtsmisbruik tegenover rekruten. Daarop vroeg minister Goffin een onderzoek. Het rapport is op 24 augustus neergelegd. "Voor alle feiten die geciteerd werden in het artikel van De Morgen hebben we kunnen nagaan dat ze effectief aangetoond zijn", zo verklaarde luitenant-kolonel Olivier Suy, die verantwoordelijk was voor het onderzoek van het inspectoraat-generaal van Defensie. Suy beklemtoonde echter dat de tien "gebeurtenissen" heel uiteenlopend waren en geen "structureel disfunctioneren" in het trainingscentrum aan het licht is gebracht. Hij sprak over "ad hoc gebeurtenissen die zijn voorgevallen op een periode van vijf jaar", van 2015 tot 2020. Suy stipte ook aan dat de leiding van het commandocentrum van alle incidenten op de hoogte was en telkens "op transparante wijze" met de hiërarchische oversten van het hoofdkwartier van het Special Operations Regiment heeft gecommuniceerd. Elke intentie om "ook maar iets te camoufleren" sloot hij uit. (Belga)