Het initiatief werd begin april opgezet door het VAN, samen met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Experten verwachtten immers dat huiselijk geweld door de coronamaatregelen zou toenemen. Als slachtoffers in de apotheek een 'masker-19' vragen, zegt de apotheker dat het besteld moet worden en noteert hij de gegevens van de betrokkene. Daarop contacteert de apotheker het CAW, dat vervolgens contact opneemt met het slachtoffer om ondersteuning te bieden en eventueel de politie in te lichten. De apothekers registreren de meldingen in de apotheeksoftware, met een speciale code. Van 16 tot 30 april deden tien Vlaamse apotheken in totaal 131 registraties. In sommige gevallen lag het aantal registraties per apotheek erg hoog, en moet een technische controle uitwijzen of dit correct is. Het VAN en CAW noemen het aantal apotheken dat een melding deed laag, en vragen zich af of het initiatief voldoende gekend is. Ze willen in gesprek gaan met de Vlaamse overheid om het initiatief te verduurzamen. "We vragen dat de overheid dit project als regulier kanaal erkent, en opneemt in het plan van aanpak voor de geestelijke gezondheid", aldus Deneyer. (Belga)

Het initiatief werd begin april opgezet door het VAN, samen met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Experten verwachtten immers dat huiselijk geweld door de coronamaatregelen zou toenemen. Als slachtoffers in de apotheek een 'masker-19' vragen, zegt de apotheker dat het besteld moet worden en noteert hij de gegevens van de betrokkene. Daarop contacteert de apotheker het CAW, dat vervolgens contact opneemt met het slachtoffer om ondersteuning te bieden en eventueel de politie in te lichten. De apothekers registreren de meldingen in de apotheeksoftware, met een speciale code. Van 16 tot 30 april deden tien Vlaamse apotheken in totaal 131 registraties. In sommige gevallen lag het aantal registraties per apotheek erg hoog, en moet een technische controle uitwijzen of dit correct is. Het VAN en CAW noemen het aantal apotheken dat een melding deed laag, en vragen zich af of het initiatief voldoende gekend is. Ze willen in gesprek gaan met de Vlaamse overheid om het initiatief te verduurzamen. "We vragen dat de overheid dit project als regulier kanaal erkent, en opneemt in het plan van aanpak voor de geestelijke gezondheid", aldus Deneyer. (Belga)