Begin dit jaar konden steden een aanvraag indienen voor projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten. Met die middelen kunnen steden startende of lopende projecten helpen realiseren. In totaal dienden 12 steden een aanvraag in. Op basis van een jury-beoordeling krijgen nu vier steden ondersteuning. Mechelen, Kortrijk en Antwerpen ontvangen telkens 2.147.000 euro. Tielt krijgt 1.690.000 euro. In Kortrijk gaat het geld naar de plannen voor een bouwshift. Een geplande gewestweg zal niet worden aangelegd ten voordele van een verbindingsgebied tussen deelgemeente Bissegem en het stadscentrum, waar de zachte weggebruiker voorrang krijgt. Mechelen ontvangt steun voor de aanleg van fiets- en wandelbruggen die de te ontwikkelen Keerdoksite moet verbinden met het stadscentrum. Het stadsbestuur van Tielt zal dit geld gebruiken voor de ontwikkeling van de collegesite, een terrein in het centrum van de stad dat een nieuwe invulling krijgt met onder meer sociale woningen, een dienstencentrum, een ondergrondse parking en meer groen. Antwerpen tot slot zal met deze projectsubsidie het ringpark verder kunnen vervolledigen. Het gaat om de aanleg van het spoorwegpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein. "Deze projectsubsidies vormen een slok op de borrel als het aankomt op de realisatie van integrale en vernieuwende stadsprojecten. Ze zijn nodig om te kunnen bouwen aan Vlaamse steden van de toekomst", zegt minister Somers. Naar aanleiding van de toekenning van de projectsubsidies brengt Somers morgen een bezoek aan Kortrijk. Hij zal van de gelegenheid gebruik maken om zijn plannen op het vlak van stedenbeleid en stadsvernieuwing toe te lichten. (Belga)

Begin dit jaar konden steden een aanvraag indienen voor projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten. Met die middelen kunnen steden startende of lopende projecten helpen realiseren. In totaal dienden 12 steden een aanvraag in. Op basis van een jury-beoordeling krijgen nu vier steden ondersteuning. Mechelen, Kortrijk en Antwerpen ontvangen telkens 2.147.000 euro. Tielt krijgt 1.690.000 euro. In Kortrijk gaat het geld naar de plannen voor een bouwshift. Een geplande gewestweg zal niet worden aangelegd ten voordele van een verbindingsgebied tussen deelgemeente Bissegem en het stadscentrum, waar de zachte weggebruiker voorrang krijgt. Mechelen ontvangt steun voor de aanleg van fiets- en wandelbruggen die de te ontwikkelen Keerdoksite moet verbinden met het stadscentrum. Het stadsbestuur van Tielt zal dit geld gebruiken voor de ontwikkeling van de collegesite, een terrein in het centrum van de stad dat een nieuwe invulling krijgt met onder meer sociale woningen, een dienstencentrum, een ondergrondse parking en meer groen. Antwerpen tot slot zal met deze projectsubsidie het ringpark verder kunnen vervolledigen. Het gaat om de aanleg van het spoorwegpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein. "Deze projectsubsidies vormen een slok op de borrel als het aankomt op de realisatie van integrale en vernieuwende stadsprojecten. Ze zijn nodig om te kunnen bouwen aan Vlaamse steden van de toekomst", zegt minister Somers. Naar aanleiding van de toekenning van de projectsubsidies brengt Somers morgen een bezoek aan Kortrijk. Hij zal van de gelegenheid gebruik maken om zijn plannen op het vlak van stedenbeleid en stadsvernieuwing toe te lichten. (Belga)