B Plus pleit al langer voor een federale staat, met een sterke rol voor de federale overheid. Het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden mag voor de organisatie geen taboe zijn. Verdere stappen in de staatshervorming mogen niet leiden tot separatisme of confederalisme. Die en andere beginselen zijn opgenomen in een Pact voor België, dat eind 2019 al klaar lag, maar de maanden nadien ondergesneeuwd raakte.

B Plus nam daarop het initiatief om de tekst aan een rist bekende Belgen voor te leggen. Intussen hebben er 106 de tekst ondertekend. Het gaat om Belgen uit allerlei sectoren, ook uit de politiek. Er staat ook één regeringslid in de lijst: staatssecretaris Dermine. 'Ik kan me achter alle principes scharen die in de tekst naar voor worden geschoven', schrijft Dermine op twitter. 'Samenwerkingsfederalisme met sterke regio's kàn werken, dat tonen we aan met het relanceplan.'

B Plus reikt "prijs voor politieke moed" uit aan Sophie Wilmès en Marc Van Ranst

De pro-Belgische organisatie B Plus heeft woensdag in de Kamer haar "prijs voor politieke moed" uitgereikt aan MR-vicepremier Sophie Wilmès en viroloog Marc Van Ranst.

Wilmès wordt bekroond "omdat zij in uitzonderlijke omstandigheden de post van eerste minister op zich nam", zegt de organisatie die een "federaal, solidair en efficiënt België" promoot. "Niet alleen was ze de eerste vrouwelijke premier van ons land, maar ze kwam aan het hoofd van de regering aan de vooravond van een ongeziene gezondheidscrisis." B Plus wijst er ook op dat Wilmès zich in 2018 uitsprak voor de herfederalisering van bevoegdheden.

Viroloog Van Ranst krijgt de prijs niet alleen voor zijn inspanningen om de bevolking te informeren en de regering te adviseren over het coronavirus, maar vooral om "zijn niet-aflatende strijd tegen extremisme die hij naast zijn job als viroloog voert op alle fronten", aldus B Plus. "Zelfs onder bedreiging van hemzelf en zijn familie bleef en blijft Marc Van Ranst zijn punt maken."

B Plus reikte de "prijs voor politieke moed" in 2006 een eerste keer uit. Er zijn telkens twee winnaars, een Nederlandstalige en een Franstalige. De bekroning gaat naar "personaliteiten die zich in het voorbije jaar lieten opmerken door hun gematigde houding of stellingnames in zaken die de relaties tussen de taalgemeenschappen in België aanbelangen".

B Plus pleit al langer voor een federale staat, met een sterke rol voor de federale overheid. Het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden mag voor de organisatie geen taboe zijn. Verdere stappen in de staatshervorming mogen niet leiden tot separatisme of confederalisme. Die en andere beginselen zijn opgenomen in een Pact voor België, dat eind 2019 al klaar lag, maar de maanden nadien ondergesneeuwd raakte. B Plus nam daarop het initiatief om de tekst aan een rist bekende Belgen voor te leggen. Intussen hebben er 106 de tekst ondertekend. Het gaat om Belgen uit allerlei sectoren, ook uit de politiek. Er staat ook één regeringslid in de lijst: staatssecretaris Dermine. 'Ik kan me achter alle principes scharen die in de tekst naar voor worden geschoven', schrijft Dermine op twitter. 'Samenwerkingsfederalisme met sterke regio's kàn werken, dat tonen we aan met het relanceplan.' De pro-Belgische organisatie B Plus heeft woensdag in de Kamer haar "prijs voor politieke moed" uitgereikt aan MR-vicepremier Sophie Wilmès en viroloog Marc Van Ranst.Wilmès wordt bekroond "omdat zij in uitzonderlijke omstandigheden de post van eerste minister op zich nam", zegt de organisatie die een "federaal, solidair en efficiënt België" promoot. "Niet alleen was ze de eerste vrouwelijke premier van ons land, maar ze kwam aan het hoofd van de regering aan de vooravond van een ongeziene gezondheidscrisis." B Plus wijst er ook op dat Wilmès zich in 2018 uitsprak voor de herfederalisering van bevoegdheden. Viroloog Van Ranst krijgt de prijs niet alleen voor zijn inspanningen om de bevolking te informeren en de regering te adviseren over het coronavirus, maar vooral om "zijn niet-aflatende strijd tegen extremisme die hij naast zijn job als viroloog voert op alle fronten", aldus B Plus. "Zelfs onder bedreiging van hemzelf en zijn familie bleef en blijft Marc Van Ranst zijn punt maken." B Plus reikte de "prijs voor politieke moed" in 2006 een eerste keer uit. Er zijn telkens twee winnaars, een Nederlandstalige en een Franstalige. De bekroning gaat naar "personaliteiten die zich in het voorbije jaar lieten opmerken door hun gematigde houding of stellingnames in zaken die de relaties tussen de taalgemeenschappen in België aanbelangen".