Damien Thiéry kan deze legislatuur niet benoemd worden als burgemeester van Linkebeek. Dat oordeelt de Raad van State. Thiéry zelf was naar het hoogste administratief rechtscollege gestapt om de derde weigering van Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om hem te benoemen aan te vechten. Maar de Raad van State heeft het beroep verworpen.

Minister Homans weigert Thiéry te benoemen vanwege inbreuken op de taalwetgeving. Thiéry vocht die weigering aan, maar de Raad van State wees tot tweemaal toe zijn beroep van de hand. Na het ontslag van de Franstalige meerderheid in de gemeenteraad van Linkbeek kwamen er in de faciliteitengemeente tussentijdse verkiezingen. Thiéry was daarin de grote winnaar.

Liesbeth Homans, Belga
Liesbeth Homans © Belga

Op 29 februari vorig jaar droeg de gemeenteraad van Linkebeek Thiéry een derde maal aan de Vlaamse regering voor als kandidaat-burgemeester. Minister Homans vernietigde daags nadien de gemeenteraadsbeslissing en weigerde op 21 april om Thiéry te benoemen. Thiéry vocht die beslissingen opnieuw aan bij de Raad van State.

De algemene vergadering van de Raad van State wijst dat beroep nu opnieuw af. Het rechtscollege wijst erop 'dat het feit dat de gemeenteraad er, zelfs na haar tweede arrest, in volhardt om verzoeker voor te dragen voor de functie van burgemeester en die handelwijze om een nieuwe situatie in het leven te roepen, niet overeenstemmen met de wil van de wetgever om een einde te maken aan de carrousels'. Volgens de Raad van State kan dat 'in deze gemeentelijke bestuursperiode dan ook niet tot een benoeming van betrokkene leiden'.

Prolink, de Vlaamse eenheidsfractie in de gemeenteraad van Linkebeek, vindt de verwerping 'de logica zelve', maar de fractie vreest dat hij dit arrest opnieuw naast zich neer zal leggen en binnenkort met een nieuwe 'stunt' zal uitpakken om alsnog burgemeester te kunnen worden.

'Wat er staat aan te komen is nog een groot vraagteken. Mogelijk verzint Thiéry immers weer een nieuw scenario zodat hij als martelaar naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen kan trekken. Wij hopen echter dat bij zijn Franstalige achterban in Linkebeek het gezond verstand eindelijk zal zegevieren en men tweede schepen Yves Ghequiere zal voordragen als burgemeester, een oplossing die wij al lang bepleiten', aldus Rik Otten (Prolink).

Ondanks het feit dat Eric De Bruycker (Prolink), die in 2015 door Vlaams minister Homans benoemd werd als burgemeester maar enkele maanden later ontslag nam uit die functie, nog steeds waarnemend burgemeester is, is er nog steeds niet de minste samenwerking met de Franstalige meerderheid. 'Men doet er integendeel alles aan om zijn bewegingsruimte te beperken en zet vallen op om hem dingen te kunnen verwijten. Het is en blijft een onmogelijk zaak', aldus Otten. Otten vindt het overigens ook beschamend dat de Raad van Europa zich over deze kwestie in Linkebeek bezighoudt. Deze Raad heeft ook hem en De Bruycker uitgenodigd om over enkele dagen hun visie op de feiten te geven. "Als je kijkt wat er thans in Turkije gebeurt zou je toch zeggen dat deze Raad dringender dingen te doen heeft", aldus Otten.

Damien Thiéry kan deze legislatuur niet benoemd worden als burgemeester van Linkebeek. Dat oordeelt de Raad van State. Thiéry zelf was naar het hoogste administratief rechtscollege gestapt om de derde weigering van Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om hem te benoemen aan te vechten. Maar de Raad van State heeft het beroep verworpen. Minister Homans weigert Thiéry te benoemen vanwege inbreuken op de taalwetgeving. Thiéry vocht die weigering aan, maar de Raad van State wees tot tweemaal toe zijn beroep van de hand. Na het ontslag van de Franstalige meerderheid in de gemeenteraad van Linkbeek kwamen er in de faciliteitengemeente tussentijdse verkiezingen. Thiéry was daarin de grote winnaar.Op 29 februari vorig jaar droeg de gemeenteraad van Linkebeek Thiéry een derde maal aan de Vlaamse regering voor als kandidaat-burgemeester. Minister Homans vernietigde daags nadien de gemeenteraadsbeslissing en weigerde op 21 april om Thiéry te benoemen. Thiéry vocht die beslissingen opnieuw aan bij de Raad van State. De algemene vergadering van de Raad van State wijst dat beroep nu opnieuw af. Het rechtscollege wijst erop 'dat het feit dat de gemeenteraad er, zelfs na haar tweede arrest, in volhardt om verzoeker voor te dragen voor de functie van burgemeester en die handelwijze om een nieuwe situatie in het leven te roepen, niet overeenstemmen met de wil van de wetgever om een einde te maken aan de carrousels'. Volgens de Raad van State kan dat 'in deze gemeentelijke bestuursperiode dan ook niet tot een benoeming van betrokkene leiden'. Prolink, de Vlaamse eenheidsfractie in de gemeenteraad van Linkebeek, vindt de verwerping 'de logica zelve', maar de fractie vreest dat hij dit arrest opnieuw naast zich neer zal leggen en binnenkort met een nieuwe 'stunt' zal uitpakken om alsnog burgemeester te kunnen worden. 'Wat er staat aan te komen is nog een groot vraagteken. Mogelijk verzint Thiéry immers weer een nieuw scenario zodat hij als martelaar naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen kan trekken. Wij hopen echter dat bij zijn Franstalige achterban in Linkebeek het gezond verstand eindelijk zal zegevieren en men tweede schepen Yves Ghequiere zal voordragen als burgemeester, een oplossing die wij al lang bepleiten', aldus Rik Otten (Prolink). Ondanks het feit dat Eric De Bruycker (Prolink), die in 2015 door Vlaams minister Homans benoemd werd als burgemeester maar enkele maanden later ontslag nam uit die functie, nog steeds waarnemend burgemeester is, is er nog steeds niet de minste samenwerking met de Franstalige meerderheid. 'Men doet er integendeel alles aan om zijn bewegingsruimte te beperken en zet vallen op om hem dingen te kunnen verwijten. Het is en blijft een onmogelijk zaak', aldus Otten. Otten vindt het overigens ook beschamend dat de Raad van Europa zich over deze kwestie in Linkebeek bezighoudt. Deze Raad heeft ook hem en De Bruycker uitgenodigd om over enkele dagen hun visie op de feiten te geven. "Als je kijkt wat er thans in Turkije gebeurt zou je toch zeggen dat deze Raad dringender dingen te doen heeft", aldus Otten.