Verwijzend naar het toenemend aantal vacatures en de krapte op de arbeidsmarkt heeft gewezen staatssecretaris voor Migratie Theo Francken (N-VA) vrijdag bij de opening van het Leuvense partijhoofdkwartier voor de verkiezingen de ondernemers in dit land opgeroepen om erkende vluchtelingen een kans te geven op een job. Hij kantte zich hierbij tegen het VOKA-voorstel om een nieuw arbeidsmigratiekanaal te openen.

'Als ik met ondernemers spreek krijg ik weliswaar positieve reacties op het feit dat we de belastingen verlaagden en het ondernemingsklimaat merkelijk verbeterden hetgeen zich vertaalde in meer jobs. Nu weerklinkt echter uit die hoek steeds luider de vraag naar werkvolk. Alleen op Brussels Airport zijn op dit ogenblik meer dan 1.500 vacatures. In diverse Vlaams-Brabantse gemeenten zijn er nog nauwelijks werklozen. Hier ligt in de eerste plaats een uitdaging van de VDAB om goede opleiding te geven', aldus Francken. 'We gaan geen nieuw arbeidsmigratiekanaal voor laaggeschoolden openen vanuit landen zoals Marokko, zoals VOKA West-Vlaanderen een tijd geleden suggereerde. We moeten wel werk maken van het inschakelen van erkende vluchtelingen in ons arbeidscircuit. Ik geef toe dat dit omwille van de taal en de competenties niet steeds evident is, maar geef hen een kans, desnoods met behulp van een 'on-the-job-training'. We hebben bovendien ook vele vacatures voor laaggeschoolden. Op Brussels Airport gaat het om 500 van de 1.500. De overheid heeft op dat vlak al inspanningen gedaan, maar er ligt nog veel werk op de plank', aldus Francken.

Verwijzend naar het toenemend aantal vacatures en de krapte op de arbeidsmarkt heeft gewezen staatssecretaris voor Migratie Theo Francken (N-VA) vrijdag bij de opening van het Leuvense partijhoofdkwartier voor de verkiezingen de ondernemers in dit land opgeroepen om erkende vluchtelingen een kans te geven op een job. Hij kantte zich hierbij tegen het VOKA-voorstel om een nieuw arbeidsmigratiekanaal te openen.'Als ik met ondernemers spreek krijg ik weliswaar positieve reacties op het feit dat we de belastingen verlaagden en het ondernemingsklimaat merkelijk verbeterden hetgeen zich vertaalde in meer jobs. Nu weerklinkt echter uit die hoek steeds luider de vraag naar werkvolk. Alleen op Brussels Airport zijn op dit ogenblik meer dan 1.500 vacatures. In diverse Vlaams-Brabantse gemeenten zijn er nog nauwelijks werklozen. Hier ligt in de eerste plaats een uitdaging van de VDAB om goede opleiding te geven', aldus Francken. 'We gaan geen nieuw arbeidsmigratiekanaal voor laaggeschoolden openen vanuit landen zoals Marokko, zoals VOKA West-Vlaanderen een tijd geleden suggereerde. We moeten wel werk maken van het inschakelen van erkende vluchtelingen in ons arbeidscircuit. Ik geef toe dat dit omwille van de taal en de competenties niet steeds evident is, maar geef hen een kans, desnoods met behulp van een 'on-the-job-training'. We hebben bovendien ook vele vacatures voor laaggeschoolden. Op Brussels Airport gaat het om 500 van de 1.500. De overheid heeft op dat vlak al inspanningen gedaan, maar er ligt nog veel werk op de plank', aldus Francken.