"De test is een provocatie en een onaanvaardbare bedreiging van de vrede en veiligheid in de wereld", aldus Park op haar jaarlijkse persconferentie. Volgens haar is het tijd om harder te reageren. "De maatregelen die de internationale gemeenschap neemt tegen Noord-Korea, moeten verschillen van die in het verleden", klonk het. Zuid-Korea probeert binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie te laten goedkeuren die de test in de scherpste bewoordingen veroordeelt en die voorziet in bijkomende sancties. Maar daarvoor is wel de steun van China nodig, want dat land beschikt over een veto in de VN-Veiligheidsraad. "China heeft een erg belangrijke rol te spelen", aldus Park. (Belga)

"De test is een provocatie en een onaanvaardbare bedreiging van de vrede en veiligheid in de wereld", aldus Park op haar jaarlijkse persconferentie. Volgens haar is het tijd om harder te reageren. "De maatregelen die de internationale gemeenschap neemt tegen Noord-Korea, moeten verschillen van die in het verleden", klonk het. Zuid-Korea probeert binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie te laten goedkeuren die de test in de scherpste bewoordingen veroordeelt en die voorziet in bijkomende sancties. Maar daarvoor is wel de steun van China nodig, want dat land beschikt over een veto in de VN-Veiligheidsraad. "China heeft een erg belangrijke rol te spelen", aldus Park. (Belga)