UNIZO benadrukt vragende partij te zijn om het sociaal overleg te heropstarten. Dat overleg gaat over voor de ondernemingen cruciale thema's als verlenging van de arbeidstijd en modernisering van de arbeidsrecht en het efficiënt inzetten van lastenverlaging. Beslissingen hieromtrent zijn nodig om bedrijven meer ademruimte te geven. UNIZO is ook bereid te onderhandelen over het doeltreffend inzetten van de welvaartsenveloppe op voorwaarde dat de vakbonden zich duidelijk engageren in het overleg. "In plaats van halfslachtige engagementen, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Als iedereen op voorhand voorwaarden stelt komen we geen stap vooruit," reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO is ook vragende partij om duidelijke afspraken te maken over het dossier arbeiders-bedienden op een manier die bedrijven niet op extra kosten jaagt. In nauw overleg met de regering, moet dit dossier ten laatste in maart 2013 zijn afgerond. (JVR)

UNIZO benadrukt vragende partij te zijn om het sociaal overleg te heropstarten. Dat overleg gaat over voor de ondernemingen cruciale thema's als verlenging van de arbeidstijd en modernisering van de arbeidsrecht en het efficiënt inzetten van lastenverlaging. Beslissingen hieromtrent zijn nodig om bedrijven meer ademruimte te geven. UNIZO is ook bereid te onderhandelen over het doeltreffend inzetten van de welvaartsenveloppe op voorwaarde dat de vakbonden zich duidelijk engageren in het overleg. "In plaats van halfslachtige engagementen, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Als iedereen op voorhand voorwaarden stelt komen we geen stap vooruit," reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO is ook vragende partij om duidelijke afspraken te maken over het dossier arbeiders-bedienden op een manier die bedrijven niet op extra kosten jaagt. In nauw overleg met de regering, moet dit dossier ten laatste in maart 2013 zijn afgerond. (JVR)