De consumentenorganisatie wijst ook op het belang van een Europees plan voor de zomervakantie. Zo'n plan moet gebaseerd zijn op gemeenschappelijke regels, "om de kakofonie van de laatste maanden te vermijden". Test Aankoop zegt voorts nog verheugd te zijn over de beslissing om het verbod op niet-essentiële reizen op te heffen, omdat dit "België weer in overeenstemming brengt met de Europese wetgeving". Wel stipt de organisatie aan dat de opheffing niet betekent dat men zonder problemen overal in Europa kan reizen: "We vallen terug op het systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van zones (rood, oranje en groen) met inachtneming van de daaraan verbonden voorwaarden en maatregelen." (Belga)

De consumentenorganisatie wijst ook op het belang van een Europees plan voor de zomervakantie. Zo'n plan moet gebaseerd zijn op gemeenschappelijke regels, "om de kakofonie van de laatste maanden te vermijden". Test Aankoop zegt voorts nog verheugd te zijn over de beslissing om het verbod op niet-essentiële reizen op te heffen, omdat dit "België weer in overeenstemming brengt met de Europese wetgeving". Wel stipt de organisatie aan dat de opheffing niet betekent dat men zonder problemen overal in Europa kan reizen: "We vallen terug op het systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van zones (rood, oranje en groen) met inachtneming van de daaraan verbonden voorwaarden en maatregelen." (Belga)