Gedurende jaren heeft de Volkswagen-groep consumenten bedrogen door hen auto's te verkopen die een stuk meer NOx uitstootten dan aangekondigd was. Als gevolg van dit schandaal, hebben VW-klanten uit de Verenigde Staten een vergoeding gekregen maar voor de Europese bestuurders van een Volkswagen was er niets weggelegd. "De groepsvordering (class action) die Test Aankoop opstartte tegen de Volkswagen-Groep loopt nog altijd verder. De rechter heeft de zaak ontvankelijk verklaard eind 2017 bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Nu de fase van onderhandeling ten einde is, zal de zaak opnieuw voor de rechter komen", geeft Test Aankoop aan. Naast de juridische strijd, blijft de organisatie ook op politiek vlak druk uitoefenen. In een open brief aan de nieuwe voorzitster van de Europese Commissie, spoort de verbruikersorganisatie haar aan om het dossier naar zich toe te trekken en druk uit te oefenen op de autoconstructeur opdat die een schadevergoeding zou uitbetalen aan de Europese consumenten. "Europa heeft nood aan sterke en machtige industrieën, maar dat geeft hen niet het recht om hun verantwoordelijkheid uit de weg te gaan", luidt het. (Belga)

Gedurende jaren heeft de Volkswagen-groep consumenten bedrogen door hen auto's te verkopen die een stuk meer NOx uitstootten dan aangekondigd was. Als gevolg van dit schandaal, hebben VW-klanten uit de Verenigde Staten een vergoeding gekregen maar voor de Europese bestuurders van een Volkswagen was er niets weggelegd. "De groepsvordering (class action) die Test Aankoop opstartte tegen de Volkswagen-Groep loopt nog altijd verder. De rechter heeft de zaak ontvankelijk verklaard eind 2017 bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Nu de fase van onderhandeling ten einde is, zal de zaak opnieuw voor de rechter komen", geeft Test Aankoop aan. Naast de juridische strijd, blijft de organisatie ook op politiek vlak druk uitoefenen. In een open brief aan de nieuwe voorzitster van de Europese Commissie, spoort de verbruikersorganisatie haar aan om het dossier naar zich toe te trekken en druk uit te oefenen op de autoconstructeur opdat die een schadevergoeding zou uitbetalen aan de Europese consumenten. "Europa heeft nood aan sterke en machtige industrieën, maar dat geeft hen niet het recht om hun verantwoordelijkheid uit de weg te gaan", luidt het. (Belga)