De uitbreiding van het sociaal tarief vindt Test Aankoop een positieve maatregel. Het voorkomt dat consumenten met een laag inkomen, die een jaar lang van het sociaal tarief hebben kunnen profiteren, plots gedwongen zouden worden een duur contract op de markt af te sluiten. "We dringen er dan ook op aan dat de noodzaak van een verdere verlenging van deze maatregel opnieuw wordt beoordeeld wanneer hij afloopt, aan het eind van het eerste kwartaal 2022", pleit de consumentenorganisatie. Ook het verstrekken van een energiecheque aan de meest kwetsbare huishoudens, krijgt de steun van Test Aankoop. "Dit is doeltreffender dan een energiecheque voor alle Belgische gezinnen, die ook de rijke gezinnen zou toekomen die geen steun nodig zouden hebben." Maar hierdoor ontbreekt het dus wel aan maatregelen om de energiefactuur te verlichten voor de middenklasse, die ook door de stijging van de energieprijzen wordt getroffen, stelt de consumentenorganisatie vast. "Voor deze mensen is immers alleen de bevriezing van de federale bijdrage en de steun aan windenergie op zee voorzien. Concreet wil dit zeggen dat zo'n 30 à 50 euro verhoging vermeden wordt op een rekening die kan oplopen tot 2.700 euro. Peanuts dus." Test Aankoop betreurt dat het voorstel om de btw te verlagen tot 6 procent op een basisverbruik van gas en elektriciteit niet door de regering werd overgenomen, want dit had de gezinnen een besparing van 140 euro kunnen opleveren. De invoering van een energienorm is hoopvol, want de Belgische elektriciteitsfactuur is één van de hoogste van Europa, aldus Test Aankoop. Maar omdat er nog maar weinig details bekend zijn over de precieze ontwikkeling en de gevolgen van een eventuele overschrijding, blijft de consumentenorganisatie voorzichtig. Het feit dat de regering de oneerlijke handelspraktijken van energieleveranciers wil aanpakken, zoals het eenzijdig verhogen van de voorschotfactuur, wordt eveneens positief onthaald. "Wij roepen de regering op om het hele consumentenakkoord te verbeteren en bindend te maken voor alle energieleveranciers," klinkt het. Test Aankoop roept nu de gewestregeringen op om ook een deel van hun heffingen van de energiefactuur te laten vallen. "Het feit dat alle posten zoals steun voor hernieuwbare energie ... nog steeds in de energierekening zijn opgenomen, is geen eerlijke manier om projecten te financieren die nodig zijn voor de energietransitie en zet hier bovendien een rem op." (Belga)

De uitbreiding van het sociaal tarief vindt Test Aankoop een positieve maatregel. Het voorkomt dat consumenten met een laag inkomen, die een jaar lang van het sociaal tarief hebben kunnen profiteren, plots gedwongen zouden worden een duur contract op de markt af te sluiten. "We dringen er dan ook op aan dat de noodzaak van een verdere verlenging van deze maatregel opnieuw wordt beoordeeld wanneer hij afloopt, aan het eind van het eerste kwartaal 2022", pleit de consumentenorganisatie. Ook het verstrekken van een energiecheque aan de meest kwetsbare huishoudens, krijgt de steun van Test Aankoop. "Dit is doeltreffender dan een energiecheque voor alle Belgische gezinnen, die ook de rijke gezinnen zou toekomen die geen steun nodig zouden hebben." Maar hierdoor ontbreekt het dus wel aan maatregelen om de energiefactuur te verlichten voor de middenklasse, die ook door de stijging van de energieprijzen wordt getroffen, stelt de consumentenorganisatie vast. "Voor deze mensen is immers alleen de bevriezing van de federale bijdrage en de steun aan windenergie op zee voorzien. Concreet wil dit zeggen dat zo'n 30 à 50 euro verhoging vermeden wordt op een rekening die kan oplopen tot 2.700 euro. Peanuts dus." Test Aankoop betreurt dat het voorstel om de btw te verlagen tot 6 procent op een basisverbruik van gas en elektriciteit niet door de regering werd overgenomen, want dit had de gezinnen een besparing van 140 euro kunnen opleveren. De invoering van een energienorm is hoopvol, want de Belgische elektriciteitsfactuur is één van de hoogste van Europa, aldus Test Aankoop. Maar omdat er nog maar weinig details bekend zijn over de precieze ontwikkeling en de gevolgen van een eventuele overschrijding, blijft de consumentenorganisatie voorzichtig. Het feit dat de regering de oneerlijke handelspraktijken van energieleveranciers wil aanpakken, zoals het eenzijdig verhogen van de voorschotfactuur, wordt eveneens positief onthaald. "Wij roepen de regering op om het hele consumentenakkoord te verbeteren en bindend te maken voor alle energieleveranciers," klinkt het. Test Aankoop roept nu de gewestregeringen op om ook een deel van hun heffingen van de energiefactuur te laten vallen. "Het feit dat alle posten zoals steun voor hernieuwbare energie ... nog steeds in de energierekening zijn opgenomen, is geen eerlijke manier om projecten te financieren die nodig zijn voor de energietransitie en zet hier bovendien een rem op." (Belga)