In de afwikkeling van het Arcopar-schandaal dreigen zowat 800.000 spaarders hun inbreng en intresten te verliezen. Arcopar was de grootste coöperatieve vennootschap van Arco, de vroegere financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, die in de nasleep van het Dexia-debacle in vereffening ging. De gedupeerden zagen vorige maand nog dat het Grondwettelijk Hof de waarborgregeling afschoot, in navolging van het Europees Hof van Justitie eind vorig jaar.

Volgens Test-Aankoop is de onzekerheid rond een compensatie daardoor nog meer toegenomen. De consumentenorganisatie vraagt de regering daarom 'dringend' om meer duidelijkheid in het dossier. Concreet gaat het voor Test-Aankoop vooral om drie punten. Ten eerste bestaat er twijfel over een mogelijke verjaring van de rechten van de Arco-spaarders, omdat de Groep Arco in 2011 al in vereffening is gegaan maar het Grondwettelijk Hof pas in 2017 uitspraak deed in het dossier.

De consumentenorganisatie vraagt van de regering duidelijkheid over de voorziene verjaringstermijn en over de datum vanaf wanneer die kan worden ingeroepen. Daarnaast vraagt Test-Aankoop snel duidelijkheid over een nieuwe vergoeding voor de coöperanten, nu de waarborgregeling die nog door de regering-Leterme werd uitgewerkt, vervalt.

Tot slot moet de regering ook uitsluitsel geven over de termijn waarbinnen er een oplossing komt. 'De regering heeft zich in haar regeerakkoord geëngageerd om een oplossing uit te werken.

Hoelang moet de coöperant nog tevreden zijn met 'beloftes'?', vraagt Test-Aankoop zich af. De organisatie herhaalt dat de regering eind 2017 vooropgesteld heeft als termijn om over te gaan tot de uitbetaling van een schadevergoeding, en 'hoopt dat dit een haalbare kaart is'.

In de afwikkeling van het Arcopar-schandaal dreigen zowat 800.000 spaarders hun inbreng en intresten te verliezen. Arcopar was de grootste coöperatieve vennootschap van Arco, de vroegere financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, die in de nasleep van het Dexia-debacle in vereffening ging. De gedupeerden zagen vorige maand nog dat het Grondwettelijk Hof de waarborgregeling afschoot, in navolging van het Europees Hof van Justitie eind vorig jaar.Volgens Test-Aankoop is de onzekerheid rond een compensatie daardoor nog meer toegenomen. De consumentenorganisatie vraagt de regering daarom 'dringend' om meer duidelijkheid in het dossier. Concreet gaat het voor Test-Aankoop vooral om drie punten. Ten eerste bestaat er twijfel over een mogelijke verjaring van de rechten van de Arco-spaarders, omdat de Groep Arco in 2011 al in vereffening is gegaan maar het Grondwettelijk Hof pas in 2017 uitspraak deed in het dossier. De consumentenorganisatie vraagt van de regering duidelijkheid over de voorziene verjaringstermijn en over de datum vanaf wanneer die kan worden ingeroepen. Daarnaast vraagt Test-Aankoop snel duidelijkheid over een nieuwe vergoeding voor de coöperanten, nu de waarborgregeling die nog door de regering-Leterme werd uitgewerkt, vervalt. Tot slot moet de regering ook uitsluitsel geven over de termijn waarbinnen er een oplossing komt. 'De regering heeft zich in haar regeerakkoord geëngageerd om een oplossing uit te werken. Hoelang moet de coöperant nog tevreden zijn met 'beloftes'?', vraagt Test-Aankoop zich af. De organisatie herhaalt dat de regering eind 2017 vooropgesteld heeft als termijn om over te gaan tot de uitbetaling van een schadevergoeding, en 'hoopt dat dit een haalbare kaart is'.