Met terugkeermomenten "kan worden beantwoord aan de nood van sommige telewerkers om nu en dan naar het werk te mogen gaan en collega's terug te zien", stellen de sociale partners van de Nationale Arbeidsraad en van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Ze kunnen "het psychosociaal welzijn van de werknemers en de teamgeest bevorderen". Ze schetsen wel enkele randvoorwaarden. Zo vinden ze dat werknemers niet kunnen worden verplicht om eraan deel te nemen: "de werkgever mag hieraan voor de werknemers geen enkel positief of negatief gevolg verbinden". Ook hoe de werknemers van en naar het werk gaan is belangrijk: carpoolen is afgeraden en het is beter te vermijden dat werknemers het openbaar vervoer moeten gebruiken tijdens de piekuren. De sociale partners benadrukken ook dat de coronaregels ook tijdens de terugkeermomenten gelden, zoals mondmaskers, hygiënemaatregelen, afstandsregels, ventilatie... En er mogen bijvoorbeeld ook niet te veel werknemers tegelijkertijd aanwezig zijn. Vanaf wanneer terugkeermomenten mogelijk moeten zijn, laten vakbonden en werkgevers over aan de bevoegde overheden. Ze vragen hen wel om rekening te houden met hun aanbevelingen. Ze hopen dat die momenten "een eerste stap kunnen vormen in de richting van een geleidelijke, meer systematische terugkeer naar de werkvloer vanaf het ogenblik dat de overheid dit op grond van de cijfers mogelijk acht". (Belga)

Met terugkeermomenten "kan worden beantwoord aan de nood van sommige telewerkers om nu en dan naar het werk te mogen gaan en collega's terug te zien", stellen de sociale partners van de Nationale Arbeidsraad en van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Ze kunnen "het psychosociaal welzijn van de werknemers en de teamgeest bevorderen". Ze schetsen wel enkele randvoorwaarden. Zo vinden ze dat werknemers niet kunnen worden verplicht om eraan deel te nemen: "de werkgever mag hieraan voor de werknemers geen enkel positief of negatief gevolg verbinden". Ook hoe de werknemers van en naar het werk gaan is belangrijk: carpoolen is afgeraden en het is beter te vermijden dat werknemers het openbaar vervoer moeten gebruiken tijdens de piekuren. De sociale partners benadrukken ook dat de coronaregels ook tijdens de terugkeermomenten gelden, zoals mondmaskers, hygiënemaatregelen, afstandsregels, ventilatie... En er mogen bijvoorbeeld ook niet te veel werknemers tegelijkertijd aanwezig zijn. Vanaf wanneer terugkeermomenten mogelijk moeten zijn, laten vakbonden en werkgevers over aan de bevoegde overheden. Ze vragen hen wel om rekening te houden met hun aanbevelingen. Ze hopen dat die momenten "een eerste stap kunnen vormen in de richting van een geleidelijke, meer systematische terugkeer naar de werkvloer vanaf het ogenblik dat de overheid dit op grond van de cijfers mogelijk acht". (Belga)