Wie gecontacteerd wordt door het callcenter maar niet kan opnemen, kan niet zelf terugbellen. Als de contactonderzoekers de persoon in kwestie na twee dagen niet vast krijgen, volgt een huisbezoek. Het platform moest op korte termijn uitgebouwd worden en daarom zijn pragmatische keuzes gemaakt, verklaart Moonens. Een van die keuzes was om terugbellen niet mogelijk te maken. Moonens erkent dat het bereik van het contactonderzoek verbeterd zou worden als mensen wel kunnen terugbellen. Daar wordt volgens hem volop aan gewerkt. Het gaat om een ingrijpende wijziging, maar de bedoeling is dat het tegen het einde van de maand wel mogelijk is. Moonens wijst nog naar een ander obstakel, privacy. "Het is gemakkelijker om te controleren of iemand wel echt is wie hij of zij zegt te zijn als we zelf contact opnemen", aldus Moonens. Er wordt daarom ondertussen volop gewerkt aan de procedures voor de contactonderzoekers. Ook die zouden eind deze maand klaar moeten zijn. (Belga)

Wie gecontacteerd wordt door het callcenter maar niet kan opnemen, kan niet zelf terugbellen. Als de contactonderzoekers de persoon in kwestie na twee dagen niet vast krijgen, volgt een huisbezoek. Het platform moest op korte termijn uitgebouwd worden en daarom zijn pragmatische keuzes gemaakt, verklaart Moonens. Een van die keuzes was om terugbellen niet mogelijk te maken. Moonens erkent dat het bereik van het contactonderzoek verbeterd zou worden als mensen wel kunnen terugbellen. Daar wordt volgens hem volop aan gewerkt. Het gaat om een ingrijpende wijziging, maar de bedoeling is dat het tegen het einde van de maand wel mogelijk is. Moonens wijst nog naar een ander obstakel, privacy. "Het is gemakkelijker om te controleren of iemand wel echt is wie hij of zij zegt te zijn als we zelf contact opnemen", aldus Moonens. Er wordt daarom ondertussen volop gewerkt aan de procedures voor de contactonderzoekers. Ook die zouden eind deze maand klaar moeten zijn. (Belga)