Concreet wordt het terreuralarm teruggedraaid van dreigingsniveau 3 ("ernstig") naar 2 ("gemiddeld").

Nadat speciale eenheden van de politie op 15 januari een terroristencel in Verviers hadden uitgeschakeld, besloot het Coördinatie-orgaan voor de Dreigingsanalyse (Ocad) het dreigingsniveau voor alle politiediensten in ons land te verhogen van 2 naar 3.

Dat maakte een wereld van verschil. Niveau 2 betekent dat de dreiging van een aanslag "gemiddeld" en "weinig waarschijnlijk" is, terwijl niveau 3 het op één na hoogste terreuralarm is en de dreiging plots "ernstig" en "waarschijnlijk" is.

De beslissing had een grote impact op de beveiligingsmaatregelen die alle politiekorpsen moesten treffen. (Belga/TE)

Concreet wordt het terreuralarm teruggedraaid van dreigingsniveau 3 ("ernstig") naar 2 ("gemiddeld"). Nadat speciale eenheden van de politie op 15 januari een terroristencel in Verviers hadden uitgeschakeld, besloot het Coördinatie-orgaan voor de Dreigingsanalyse (Ocad) het dreigingsniveau voor alle politiediensten in ons land te verhogen van 2 naar 3. Dat maakte een wereld van verschil. Niveau 2 betekent dat de dreiging van een aanslag "gemiddeld" en "weinig waarschijnlijk" is, terwijl niveau 3 het op één na hoogste terreuralarm is en de dreiging plots "ernstig" en "waarschijnlijk" is. De beslissing had een grote impact op de beveiligingsmaatregelen die alle politiekorpsen moesten treffen. (Belga/TE)