Uit cijfers die de Gentse N-VA-fractie eerder maandag opvroeg, blijkt dat er op vier jaar tijd 62 procent meer gekraakte panden zijn, 159 eind 2016. Zowel fractieleider Elke Sleurs als raadslid Isabelle De Clercq schuwden scherpe bewoordingen niet, zoals "niets doen aan het probleem is schuldig verzuim". In een reactie wijst Daniël Termont erop dat kraakpanden in de overgrote meerderheid van de gevallen leegstaande panden zijn waar er overduidelijk (nog) geen sprake (meer) is van bewoning. "Situaties waarbij een bewoond pand gedurende een korte afwezigheid van de eigenaars gekraakt wordt, zijn uiterst uitzonderlijk". Termont herhaalt dat, als er geen heterdaadbetrapping is voor een inbraak, een burgemeester enkel kan en mag tussenkomen wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt. Voorts brengt hij in herinnering dat politiediensten enkel op bevel van een rechter een huis kunnen ontruimen. "Inbraak is dus geen juridische grond op basis waarvan de politie krakers onmiddellijk kan uitzetten", hamert Termont. Hij neemt het dan ook niet dat hij de schuld krijgt in de discussie, en spreekt over het creëren van foute perceptie om puur electorale redenen. "Voor mij staat N-VA steeds vaker voor Nieuw-Vlaamse Amateurfotografen: het enige dat ze goed doet, is framing. Dat Wouter Beke van CD&V daar ook aan meedoet, stelt mij diep teleur." Voor wie nog zou twijfelen aan Termonts visie. "Eigenaars en huurders die ter goeder trouw handelen, moeten in staat zijn 'krakers' snel en eenvoudig uit hun huis te laten zetten", besluit de burgemeester. (Belga)

Uit cijfers die de Gentse N-VA-fractie eerder maandag opvroeg, blijkt dat er op vier jaar tijd 62 procent meer gekraakte panden zijn, 159 eind 2016. Zowel fractieleider Elke Sleurs als raadslid Isabelle De Clercq schuwden scherpe bewoordingen niet, zoals "niets doen aan het probleem is schuldig verzuim". In een reactie wijst Daniël Termont erop dat kraakpanden in de overgrote meerderheid van de gevallen leegstaande panden zijn waar er overduidelijk (nog) geen sprake (meer) is van bewoning. "Situaties waarbij een bewoond pand gedurende een korte afwezigheid van de eigenaars gekraakt wordt, zijn uiterst uitzonderlijk". Termont herhaalt dat, als er geen heterdaadbetrapping is voor een inbraak, een burgemeester enkel kan en mag tussenkomen wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt. Voorts brengt hij in herinnering dat politiediensten enkel op bevel van een rechter een huis kunnen ontruimen. "Inbraak is dus geen juridische grond op basis waarvan de politie krakers onmiddellijk kan uitzetten", hamert Termont. Hij neemt het dan ook niet dat hij de schuld krijgt in de discussie, en spreekt over het creëren van foute perceptie om puur electorale redenen. "Voor mij staat N-VA steeds vaker voor Nieuw-Vlaamse Amateurfotografen: het enige dat ze goed doet, is framing. Dat Wouter Beke van CD&V daar ook aan meedoet, stelt mij diep teleur." Voor wie nog zou twijfelen aan Termonts visie. "Eigenaars en huurders die ter goeder trouw handelen, moeten in staat zijn 'krakers' snel en eenvoudig uit hun huis te laten zetten", besluit de burgemeester. (Belga)