"Geloof mij, met de hand op het hart zeg ik dat ik me niet vasthoud aan de macht", aldus Daniël Termont. Hij herhaalde dat even later in zijn repliek nog eens. "Als collega's zeggen dat ze geen vertrouwen meer hebben, dan is dat voor mij echt geen probleem. Ik zit mij hier niet vast te klampen aan dat belangrijke mandaat. Maar ik weet niet of ik Gent daar een dienst mee zal bewijzen, temeer ik recht in mijn schoenen sta."

In de inleiding van zijn repliek verklaarde Termont ook dat hij het "afschuwelijk" vond wat hem de afgelopen dagen was overkomen. "Er gaat een bank failliet waarvan ik de verantwoordelijken persoonlijk ken en er ontstaat een gespin dat ik daarmee te maken heb." Termont probeerde enkele zakelijke contacten op te helderen. Bijvoorbeeld waarom hij op "een boot" (niet die van Optimabaas Jeroen Piqueur) was op de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes: via een vzw werd met een dertigtal ondernemers (waaronder Optima) werd een aantal jaren een boot gehuurd omdat een stand op de beurs te duur was. Termont bevestigde voorts dat hij net voor de start van de gemeenteraad een lijst neerlegde bij de stadssecretaris waarin alle getraceerde contacten tussen hemzelf en Jeroen Piqueur of Optima van de afgelopen vijftien jaar staan. "Heel grote projecten voor Gent, maar ook kleinere projecten."

'Nooit gefoefeld'

Maar, zei Termont, ik heb nooit in occulte plaatsen of kamertjes met hem gesproken. "Ik heb ook nooit of te nimmer gefoefeld", aldus Termont. Hij beweerde ook dat er de laatste jaren geen enkel dossier was waar het schepencollege afweek van het advies van zijn administratie. Voorts benadrukte dat hij op zich weinig betrokken is bij ontwikkelingsprojecten. "Wat ik meer doe is de zaken in gang zetten. Wanneer het technisch wordt, dan gaat het dossier naar de schepen van ruimtelijke ordening en de diensten. Ik zeg u met de hand op het hart dat ik nooit aan foefelarij heb deelgenomen. Netwerken is onze kracht in de stad. Als Gent niet meer mag spreken met ondernemers, zal Gent niet de ontwikkeling kennen die het de afgelopen twintig jaar kende."

Termont verklaarde zich akkoord met voorstellen van de oppositie om een afzonderlijke commissie of afzonderlijke gemeenteraad te wijten aan de kwestie. "Ik houd me ter beschikking, organiseer u zoals je denkt dat het moet en zoals je zelf wil." Toch meent hij dat het beter is "voor de sereniteit" om de zaak achter gesloten deuren te behandeling, al gaat hij akkoord om alle stukken en de resultaten die eruit komen ter inzage van pers en politiek te leggen. Termont "smeekte" Bracke tijdens zijn repliek om klacht neer te leggen. "Dan kan ik bewijzen dat ik niets heb misdaan."

'Wat was de inschattingsfout?'

Eerder had Vlaams Belang het ontslag van Termont geëist. De grootste oppositiepartij N-VA deed dat niet.

Over dat onstlag zei N-VA-fractieleider Siegfried Bracke: "Hij moet dat namelijk zelf weten. Hij wordt gedragen door een coalitie en die moet bepalen of het kan dan wel niet kan. Wij willen niet meestappen in een soort Dutroux-sfeer, waarin je verdacht bent als er nog maar een woord valt. Maar dat wil niet zeggen dat er hier geen probleem is."

Tot zijn "eigen stomme verbazing" heeft Termont de gemeenteraad betrokken bij heel die affaire, aldus nog Bracke, die eigenlijk vindt dat Optima door een onderzoekscommissie of het gerecht moet onderzocht worden. Eerst verklaarde de burgemeester dat hij helemaal onschuldig was, aldus Bracke. "Vrijdagavond verklaarde hij dat hij onvoorzichtig is geweest en inschattingsfouten maakte. Wat heb je misdaan waardoor je zelf zegt dat je een inschattingsfout maakte? "

Bracke besloot met een citaat van Groen. "Wat ons betreft, geen schijnvertoning. Wel ik sluit me daar bij aan, wij ook niet."

Ook CD&V vroeg het ontslag niet en wil eerst het volledige verhaal horen, motiveerde fractieleider Veli Yüksel. Hij wilde eerst tekst en uitleg krijgen. "Dan denken we dat het aan de meerderheid en de burgemeester is om de juiste beslissingen te nemen", klonk het. Voor Yüksel was het een "bijzondere gemeenteraad", aangezien "de geloofwaardigheid van de burgemeester ter discussie staat". "Zelfs indien u 100 procent recht in uw schoenen staat, dan nog is de imagoschade voor de stad en het bestuur zeer groot." De CD&V-fractieleider vond verder dat het probleem voor en groot stuk bij de communicatie van Termont ligt. Het voorstel van een deontologische commissie is voor hem, zoals voor Bracke, een slechte zaak. "U weet allemaal dat die niet functioneert en niet deugd omwille van de samenstelling."

Vertrouwensstemming

De burgemeester overleefde een vertrouwensstemming, gesteund door de meerderheid en met onthoudingen van oppositiepartijen CD&V en N-VA.

Van de meerderheid was Freya Van den Bossche (SP.A) niet aanwezig op de gemeenteraad, net als een ander raadslid.

Meerderheid en oppositie werden het eens om een "ad-hoccommissie" over de kwestie op te richten.

Die komt er op uitdrukkelijke vraag van N-VA en CD&V, die ook nog eens haar slag thuishaalde door een openbare commissie te krijgen. Woensdag, tijdens een eerste bijeenkomst, wordt de onderzoeksopdracht en de doelstelling van de ad-hoccommissie geformuleerd. De commissie zal 19 leden tellen (evenredige verdeling volgens het systeem D'Hondt). Het is een raadslid uit de oppositie dat de commissie zal voorzitten. De gemeenteraadsleden willen in september, uiterlijk in oktober landen met een "rapport". De eerste bijeenkomst van de commissie zou nog vóór de Gentse Feesten moeten plaatsvinden.

Versnick en Norman Mailer

Open Vld-raadslid Geert Versnick zei in een korte verklaring dat hij zich ter beschikking stelt van de deontologische commissie in de Optima-affaire.

Versnick, die ook Oost-Vlaams gedeputeerde is voor onder meer Ruimtelijke Planning, nam afgelopen woensdag ontslag als bestuurder bij Optima Group en Land Invest Group.

"De laatste weken is enorm veel inkt gevloeid over de Optima affaire, " zei Versnick in een korte reactie. Hij kon het daarna niet laten om uit te halen naar de pers en citeerde de Amerikaanse schrijver wijlen Norman Mailer: "Once a newspaper touches a story, the facts are lost forever." Versnick sloot af met de mededeling dat hij zich ter beschikking stelt van de deontologische commissie "moesten ze mij nodig hebben".

(Belga/RR)

"Geloof mij, met de hand op het hart zeg ik dat ik me niet vasthoud aan de macht", aldus Daniël Termont. Hij herhaalde dat even later in zijn repliek nog eens. "Als collega's zeggen dat ze geen vertrouwen meer hebben, dan is dat voor mij echt geen probleem. Ik zit mij hier niet vast te klampen aan dat belangrijke mandaat. Maar ik weet niet of ik Gent daar een dienst mee zal bewijzen, temeer ik recht in mijn schoenen sta." In de inleiding van zijn repliek verklaarde Termont ook dat hij het "afschuwelijk" vond wat hem de afgelopen dagen was overkomen. "Er gaat een bank failliet waarvan ik de verantwoordelijken persoonlijk ken en er ontstaat een gespin dat ik daarmee te maken heb." Termont probeerde enkele zakelijke contacten op te helderen. Bijvoorbeeld waarom hij op "een boot" (niet die van Optimabaas Jeroen Piqueur) was op de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes: via een vzw werd met een dertigtal ondernemers (waaronder Optima) werd een aantal jaren een boot gehuurd omdat een stand op de beurs te duur was. Termont bevestigde voorts dat hij net voor de start van de gemeenteraad een lijst neerlegde bij de stadssecretaris waarin alle getraceerde contacten tussen hemzelf en Jeroen Piqueur of Optima van de afgelopen vijftien jaar staan. "Heel grote projecten voor Gent, maar ook kleinere projecten." Maar, zei Termont, ik heb nooit in occulte plaatsen of kamertjes met hem gesproken. "Ik heb ook nooit of te nimmer gefoefeld", aldus Termont. Hij beweerde ook dat er de laatste jaren geen enkel dossier was waar het schepencollege afweek van het advies van zijn administratie. Voorts benadrukte dat hij op zich weinig betrokken is bij ontwikkelingsprojecten. "Wat ik meer doe is de zaken in gang zetten. Wanneer het technisch wordt, dan gaat het dossier naar de schepen van ruimtelijke ordening en de diensten. Ik zeg u met de hand op het hart dat ik nooit aan foefelarij heb deelgenomen. Netwerken is onze kracht in de stad. Als Gent niet meer mag spreken met ondernemers, zal Gent niet de ontwikkeling kennen die het de afgelopen twintig jaar kende." Termont verklaarde zich akkoord met voorstellen van de oppositie om een afzonderlijke commissie of afzonderlijke gemeenteraad te wijten aan de kwestie. "Ik houd me ter beschikking, organiseer u zoals je denkt dat het moet en zoals je zelf wil." Toch meent hij dat het beter is "voor de sereniteit" om de zaak achter gesloten deuren te behandeling, al gaat hij akkoord om alle stukken en de resultaten die eruit komen ter inzage van pers en politiek te leggen. Termont "smeekte" Bracke tijdens zijn repliek om klacht neer te leggen. "Dan kan ik bewijzen dat ik niets heb misdaan."Eerder had Vlaams Belang het ontslag van Termont geëist. De grootste oppositiepartij N-VA deed dat niet. Over dat onstlag zei N-VA-fractieleider Siegfried Bracke: "Hij moet dat namelijk zelf weten. Hij wordt gedragen door een coalitie en die moet bepalen of het kan dan wel niet kan. Wij willen niet meestappen in een soort Dutroux-sfeer, waarin je verdacht bent als er nog maar een woord valt. Maar dat wil niet zeggen dat er hier geen probleem is." Tot zijn "eigen stomme verbazing" heeft Termont de gemeenteraad betrokken bij heel die affaire, aldus nog Bracke, die eigenlijk vindt dat Optima door een onderzoekscommissie of het gerecht moet onderzocht worden. Eerst verklaarde de burgemeester dat hij helemaal onschuldig was, aldus Bracke. "Vrijdagavond verklaarde hij dat hij onvoorzichtig is geweest en inschattingsfouten maakte. Wat heb je misdaan waardoor je zelf zegt dat je een inschattingsfout maakte? " Bracke besloot met een citaat van Groen. "Wat ons betreft, geen schijnvertoning. Wel ik sluit me daar bij aan, wij ook niet." Ook CD&V vroeg het ontslag niet en wil eerst het volledige verhaal horen, motiveerde fractieleider Veli Yüksel. Hij wilde eerst tekst en uitleg krijgen. "Dan denken we dat het aan de meerderheid en de burgemeester is om de juiste beslissingen te nemen", klonk het. Voor Yüksel was het een "bijzondere gemeenteraad", aangezien "de geloofwaardigheid van de burgemeester ter discussie staat". "Zelfs indien u 100 procent recht in uw schoenen staat, dan nog is de imagoschade voor de stad en het bestuur zeer groot." De CD&V-fractieleider vond verder dat het probleem voor en groot stuk bij de communicatie van Termont ligt. Het voorstel van een deontologische commissie is voor hem, zoals voor Bracke, een slechte zaak. "U weet allemaal dat die niet functioneert en niet deugd omwille van de samenstelling." De burgemeester overleefde een vertrouwensstemming, gesteund door de meerderheid en met onthoudingen van oppositiepartijen CD&V en N-VA.Van de meerderheid was Freya Van den Bossche (SP.A) niet aanwezig op de gemeenteraad, net als een ander raadslid. Meerderheid en oppositie werden het eens om een "ad-hoccommissie" over de kwestie op te richten.Die komt er op uitdrukkelijke vraag van N-VA en CD&V, die ook nog eens haar slag thuishaalde door een openbare commissie te krijgen. Woensdag, tijdens een eerste bijeenkomst, wordt de onderzoeksopdracht en de doelstelling van de ad-hoccommissie geformuleerd. De commissie zal 19 leden tellen (evenredige verdeling volgens het systeem D'Hondt). Het is een raadslid uit de oppositie dat de commissie zal voorzitten. De gemeenteraadsleden willen in september, uiterlijk in oktober landen met een "rapport". De eerste bijeenkomst van de commissie zou nog vóór de Gentse Feesten moeten plaatsvinden. Open Vld-raadslid Geert Versnick zei in een korte verklaring dat hij zich ter beschikking stelt van de deontologische commissie in de Optima-affaire. Versnick, die ook Oost-Vlaams gedeputeerde is voor onder meer Ruimtelijke Planning, nam afgelopen woensdag ontslag als bestuurder bij Optima Group en Land Invest Group. "De laatste weken is enorm veel inkt gevloeid over de Optima affaire, " zei Versnick in een korte reactie. Hij kon het daarna niet laten om uit te halen naar de pers en citeerde de Amerikaanse schrijver wijlen Norman Mailer: "Once a newspaper touches a story, the facts are lost forever." Versnick sloot af met de mededeling dat hij zich ter beschikking stelt van de deontologische commissie "moesten ze mij nodig hebben".(Belga/RR)