Door de huidige veiligheidsmaatregelen kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst zorgt daarom als algemene maatregel voor een termijnverlenging tot 31 januari 2021. "Het is niet nodig dat de Vlamingen deze termijnverlenging zelf aanvragen", laat de minister weten. "Als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021 en de fiscale verplichtingen nageleefd worden, is er geen belastingverhoging verschuldigd. De verlenging gebeurt automatisch." Minister Diependaele besliste om geen verhoging van de registratiebelasting op te leggen als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift geregistreerd moet worden. Daarnaast wordt de termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes in de registratiebelasting behouden. "Verhuizen of een domicilie wijzigen tijdens deze tweede golf is geen sinecure. Bepaalde termijnen voor registratierechten zijn echter wel gebaseerd op gegevens uit het bevolkingsregister. Om de mensen toch de kans te geven om aan hun verplichtingen te voldoen, verlengen we ook hier de referentieperiode. Om bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden, moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn verlengen we tot 31 januari 2021", verduidelijkt minister Diependaele. Voor de erfbelasting wordt geen belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap opgelegd als de aangifte ingediend wordt tegen 31 januari 2021. "Voor de erfgenamen is het verlies van een dierbare al een moeilijke periode. Deze coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat bepaalde aanvullende diensten moeilijker bereikbaar waren, want een nalatenschap regelen vergt toch intermenselijk contact. Het spreekt dus voor zich dat we voor de aangifte van nalatenschap wat flexibiliteit aan de dag leggen", aldus Diependaele. (Belga)

Door de huidige veiligheidsmaatregelen kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst zorgt daarom als algemene maatregel voor een termijnverlenging tot 31 januari 2021. "Het is niet nodig dat de Vlamingen deze termijnverlenging zelf aanvragen", laat de minister weten. "Als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021 en de fiscale verplichtingen nageleefd worden, is er geen belastingverhoging verschuldigd. De verlenging gebeurt automatisch." Minister Diependaele besliste om geen verhoging van de registratiebelasting op te leggen als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift geregistreerd moet worden. Daarnaast wordt de termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes in de registratiebelasting behouden. "Verhuizen of een domicilie wijzigen tijdens deze tweede golf is geen sinecure. Bepaalde termijnen voor registratierechten zijn echter wel gebaseerd op gegevens uit het bevolkingsregister. Om de mensen toch de kans te geven om aan hun verplichtingen te voldoen, verlengen we ook hier de referentieperiode. Om bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden, moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn verlengen we tot 31 januari 2021", verduidelijkt minister Diependaele. Voor de erfbelasting wordt geen belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap opgelegd als de aangifte ingediend wordt tegen 31 januari 2021. "Voor de erfgenamen is het verlies van een dierbare al een moeilijke periode. Deze coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat bepaalde aanvullende diensten moeilijker bereikbaar waren, want een nalatenschap regelen vergt toch intermenselijk contact. Het spreekt dus voor zich dat we voor de aangifte van nalatenschap wat flexibiliteit aan de dag leggen", aldus Diependaele. (Belga)