De algemene verplichting tot telewerk die de overheid oplegt sinds maandag 19 oktober heeft ertoe geleid dat op de werkdagen van 19 oktober tot en met 23 oktober het autoverkeer verder afnam met 8,2%. Daardoor lag het autoverkeer in die week 25,4% lager dan in dezelfde week vorig jaar. Het vrachtverkeer zat met +0,7% licht boven het niveau van vorig jaar. Hoewel oktober traditioneel een forse filemaand is, lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen op de werkdagen van 19 oktober tot en met 23 oktober maar liefst 79% lager dan in dezelfde week in 2019. Op de snelwegen in de regio Brussel is dat zelfs 87% lager, in de regio Antwerpen 79 procent lager en in de regio Gent 21% lager. Dat de terugval in de Gentse regio minder groot is, heeft te maken met langdurige ingrijpende wegwerkzaamheden in die regio. Tijdens de eerste virusgolf was de impact op het verkeer het grootst. Het gebruik van de snelwegen op werkdagen in de maand april, uitgedrukt door de indicator "verkeersprestatie" (het aantal kilometer afgelegd door alle voertuigen), is toen spectaculair gedaald met maar liefst 66% bij het autoverkeer en 25% bij het vrachtverkeer. Ook de filecijfers kenden een historische terugval: de totale filezwaarte op het Vlaamse snelwegennet lag maar liefst 93% lager dan gebruikelijk. Vanaf mei 2020 werden de maatregelen tegen corona versoepeld of afgebouwd. Dat leidde tot een gestage terugkeer van het verkeer en de drukte op de snelwegen. Midden juli was het vrachtverkeer op werkdagen opnieuw aangegroeid tot zelfs een licht hoger niveau (+5%) in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het autoverkeer lag nog 4% onder het gebruikelijke niveau. Die toename werkte ook de files in de hand: aan het begin van de zomervakantie lag de filezwaarte in Vlaanderen wel nog altijd 24% lager dan gebruikelijk. Het is een jaarlijks fenomeen dat tijdens de vakantiemaanden juli en augustus de verkeersdrukte en de structurele files afnemen. De files in die maanden zijn doorgaans het gevolg van hinder door wegwerkzaamheden en incidenten op de weg. Opvallend is dat de in juli de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen maar liefst 55% hoger lag dan in 2019. (Belga)

De algemene verplichting tot telewerk die de overheid oplegt sinds maandag 19 oktober heeft ertoe geleid dat op de werkdagen van 19 oktober tot en met 23 oktober het autoverkeer verder afnam met 8,2%. Daardoor lag het autoverkeer in die week 25,4% lager dan in dezelfde week vorig jaar. Het vrachtverkeer zat met +0,7% licht boven het niveau van vorig jaar. Hoewel oktober traditioneel een forse filemaand is, lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen op de werkdagen van 19 oktober tot en met 23 oktober maar liefst 79% lager dan in dezelfde week in 2019. Op de snelwegen in de regio Brussel is dat zelfs 87% lager, in de regio Antwerpen 79 procent lager en in de regio Gent 21% lager. Dat de terugval in de Gentse regio minder groot is, heeft te maken met langdurige ingrijpende wegwerkzaamheden in die regio. Tijdens de eerste virusgolf was de impact op het verkeer het grootst. Het gebruik van de snelwegen op werkdagen in de maand april, uitgedrukt door de indicator "verkeersprestatie" (het aantal kilometer afgelegd door alle voertuigen), is toen spectaculair gedaald met maar liefst 66% bij het autoverkeer en 25% bij het vrachtverkeer. Ook de filecijfers kenden een historische terugval: de totale filezwaarte op het Vlaamse snelwegennet lag maar liefst 93% lager dan gebruikelijk. Vanaf mei 2020 werden de maatregelen tegen corona versoepeld of afgebouwd. Dat leidde tot een gestage terugkeer van het verkeer en de drukte op de snelwegen. Midden juli was het vrachtverkeer op werkdagen opnieuw aangegroeid tot zelfs een licht hoger niveau (+5%) in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het autoverkeer lag nog 4% onder het gebruikelijke niveau. Die toename werkte ook de files in de hand: aan het begin van de zomervakantie lag de filezwaarte in Vlaanderen wel nog altijd 24% lager dan gebruikelijk. Het is een jaarlijks fenomeen dat tijdens de vakantiemaanden juli en augustus de verkeersdrukte en de structurele files afnemen. De files in die maanden zijn doorgaans het gevolg van hinder door wegwerkzaamheden en incidenten op de weg. Opvallend is dat de in juli de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen maar liefst 55% hoger lag dan in 2019. (Belga)