Het Overlegcomité heeft een stand van zaken opgemaakt van de aanpak van het coronavirus. Grote extra maatregelen kwamen er niet uit de bus. Drastische ingrepen, zoals grootschalige quarantainemaatregelen zoals in Italië, zijn in België ook niet nodig, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Dat ligt niet op tafel. Bij ons is er ook geen sprake van clusters van gevallen, zoals in Italië", aldus De Block. België blijft voorlopig in versterkte fase 2 van het risicobeheersplan waarbij getracht wordt de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Na een nieuw overleg van de experten van de Risk Management Group (RMG) zal morgen een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad plaatsvinden. Ook de ministers-presidenten zullen die vergadering bijwonen. Volgens minister van Volksgezondheid De Block moet ons land zich wel voorbereiden op mogelijke volgende stappen. Zo kondigde de Open Vld-minister alvast aan dat er extra ziekenhuisplaatsen voor coronapatiënten in kaart zijn gebracht. Het gaat om extra bedden in de kleinere ziekenhuizen. Volgens De Block is de manier van werken daarbij vergelijkbaar met de uitbraak van een zware griep. "We volgen bestaande protocollen en afspraken", klinkt het. Indien nodig kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld ook beslissen om niet-dringende ingrepen, zoals eenvoudige knie-operaties, uit te stellen. Daarnaast komen er volgens de Open Vld-ministers maatregelen voor kwetsbare groepen. Zo zullen er tv-spotjes uitgezonden worden gericht op ouderen om hen te informeren hoe ze zich best kunnen beschermen. De federale regering heeft ook bevestigd dat er een overheidsopdracht is gegund voor de aankoop van chirurgische maskers en FFP2-maskers. "Een plan voor de verdeling van deze maskers over de verschillende deelstaten in het land wordt ontwikkeld door de Risk Management Group", staat te lezen in een persbericht van premier Wilmès. Het Overlegcomité heeft ook beslist twee interfederale woordvoerders aan te stellen die belast zijn met informatie en communicatie over het coronavirus. Het gaat om Steven Van Gucht (NL), voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor het coronavirus, en Emmanuel André (FR), lid van het Referentielaboratorium voor het coronavirus (KULeuven). (Belga)

Het Overlegcomité heeft een stand van zaken opgemaakt van de aanpak van het coronavirus. Grote extra maatregelen kwamen er niet uit de bus. Drastische ingrepen, zoals grootschalige quarantainemaatregelen zoals in Italië, zijn in België ook niet nodig, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Dat ligt niet op tafel. Bij ons is er ook geen sprake van clusters van gevallen, zoals in Italië", aldus De Block. België blijft voorlopig in versterkte fase 2 van het risicobeheersplan waarbij getracht wordt de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Na een nieuw overleg van de experten van de Risk Management Group (RMG) zal morgen een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad plaatsvinden. Ook de ministers-presidenten zullen die vergadering bijwonen. Volgens minister van Volksgezondheid De Block moet ons land zich wel voorbereiden op mogelijke volgende stappen. Zo kondigde de Open Vld-minister alvast aan dat er extra ziekenhuisplaatsen voor coronapatiënten in kaart zijn gebracht. Het gaat om extra bedden in de kleinere ziekenhuizen. Volgens De Block is de manier van werken daarbij vergelijkbaar met de uitbraak van een zware griep. "We volgen bestaande protocollen en afspraken", klinkt het. Indien nodig kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld ook beslissen om niet-dringende ingrepen, zoals eenvoudige knie-operaties, uit te stellen. Daarnaast komen er volgens de Open Vld-ministers maatregelen voor kwetsbare groepen. Zo zullen er tv-spotjes uitgezonden worden gericht op ouderen om hen te informeren hoe ze zich best kunnen beschermen. De federale regering heeft ook bevestigd dat er een overheidsopdracht is gegund voor de aankoop van chirurgische maskers en FFP2-maskers. "Een plan voor de verdeling van deze maskers over de verschillende deelstaten in het land wordt ontwikkeld door de Risk Management Group", staat te lezen in een persbericht van premier Wilmès. Het Overlegcomité heeft ook beslist twee interfederale woordvoerders aan te stellen die belast zijn met informatie en communicatie over het coronavirus. Het gaat om Steven Van Gucht (NL), voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor het coronavirus, en Emmanuel André (FR), lid van het Referentielaboratorium voor het coronavirus (KULeuven). (Belga)