In de vorige versie stond nog een duidelijke oproep aan alle landen om het uitfaseren van steenkool te versnellen en sneller te stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen. Nu gaat het over het uitfaseren van "ongemitigeerde" kolenstroom en "inefficiënte" steun voor fossiele brandstoffen. De term "ongemitigeerd" duidt op stroomopwekking waarbij de CO2 de lucht in gaat. Daartegenover staat het afvangen en opslaan van het broeikasgas, een omstreden techniek die zich volgens critici nog niet echt heeft bewezen. De 'fossiele' alinea begint nu ook met een oproep om versneld "technologieën te ontwikkelen" voor een overstap op "energiesystemen met een lage emissie". Ook het snel opschalen van schone energiebronnen wordt genoemd. Een ander duidelijk verschil zijn de bewoordingen waarin landen worden opgeroepen hun klimaatambities verder aan te scherpen. Wat blijft staan, is de oproep om nog voor eind 2022 de plannen om CO2-uitstoot omlaag te krijgen te versterken. Nieuw is de toevoeging dat daarbij rekening moet worden gehouden met "verschillende nationale omstandigheden". Waar in de eerdere versie nog werd "aangedrongen", is nu sprake van een "verzoek". Wel is het nog steeds de bedoeling dat alle plannen in lijn moeten komen met "het temperatuurdoel van Parijs". Wereldleiders spraken in het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 af zich te zullen inspannen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, en bij voorkeur 1,5 graad. In de conceptteksten wordt beaamd dat 1,5 graad beter zou zijn. Op de eerdere ontwerptekst was felle kritiek gekomen van ontwikkelingslanden, die vonden dat zij niet aan dezelfde standaarden gehouden mogen worden als rijke landen. (Belga)

In de vorige versie stond nog een duidelijke oproep aan alle landen om het uitfaseren van steenkool te versnellen en sneller te stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen. Nu gaat het over het uitfaseren van "ongemitigeerde" kolenstroom en "inefficiënte" steun voor fossiele brandstoffen. De term "ongemitigeerd" duidt op stroomopwekking waarbij de CO2 de lucht in gaat. Daartegenover staat het afvangen en opslaan van het broeikasgas, een omstreden techniek die zich volgens critici nog niet echt heeft bewezen. De 'fossiele' alinea begint nu ook met een oproep om versneld "technologieën te ontwikkelen" voor een overstap op "energiesystemen met een lage emissie". Ook het snel opschalen van schone energiebronnen wordt genoemd. Een ander duidelijk verschil zijn de bewoordingen waarin landen worden opgeroepen hun klimaatambities verder aan te scherpen. Wat blijft staan, is de oproep om nog voor eind 2022 de plannen om CO2-uitstoot omlaag te krijgen te versterken. Nieuw is de toevoeging dat daarbij rekening moet worden gehouden met "verschillende nationale omstandigheden". Waar in de eerdere versie nog werd "aangedrongen", is nu sprake van een "verzoek". Wel is het nog steeds de bedoeling dat alle plannen in lijn moeten komen met "het temperatuurdoel van Parijs". Wereldleiders spraken in het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 af zich te zullen inspannen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, en bij voorkeur 1,5 graad. In de conceptteksten wordt beaamd dat 1,5 graad beter zou zijn. Op de eerdere ontwerptekst was felle kritiek gekomen van ontwikkelingslanden, die vonden dat zij niet aan dezelfde standaarden gehouden mogen worden als rijke landen. (Belga)