Volgens Vande Lanotte hoeft Vlaanderen niet van zijn begrotingstraject - een begroting in evenwicht zonder overschotten of tekorten - af te wijken. De Vlaamse regering beschikt volgens hem over de nodige financiële buffers om een inspanning te doen voor de lokale besturen. "We vragen ook de andere gewesten om een inspanning te leveren", aldus Vande Lanotte. N-VA-Kamerlid Steven Vandeput zegt dat het vooral zaak is om "gemeenten te helpen om hun tekort af te bouwen". Volgens hem is het ook belangrijk "dat iedereen voor eigen deur veegt". Vande Lanotte pareerde in Terzake ook de kritiek van N-VA op de begroting. De N-VA zegt dat de regering Di Rupo opnieuw "al wie werkt, spaart en onderneemt viseert". Vande Lanotte verwijt de N-VA een gespleten tong. "Je kan de federale regering niet verwijten de belastingen te verhogen en ze dan zelf ook verhogen op Vlaams niveau", klonk het. (Belga)

Volgens Vande Lanotte hoeft Vlaanderen niet van zijn begrotingstraject - een begroting in evenwicht zonder overschotten of tekorten - af te wijken. De Vlaamse regering beschikt volgens hem over de nodige financiële buffers om een inspanning te doen voor de lokale besturen. "We vragen ook de andere gewesten om een inspanning te leveren", aldus Vande Lanotte. N-VA-Kamerlid Steven Vandeput zegt dat het vooral zaak is om "gemeenten te helpen om hun tekort af te bouwen". Volgens hem is het ook belangrijk "dat iedereen voor eigen deur veegt". Vande Lanotte pareerde in Terzake ook de kritiek van N-VA op de begroting. De N-VA zegt dat de regering Di Rupo opnieuw "al wie werkt, spaart en onderneemt viseert". Vande Lanotte verwijt de N-VA een gespleten tong. "Je kan de federale regering niet verwijten de belastingen te verhogen en ze dan zelf ook verhogen op Vlaams niveau", klonk het. (Belga)