Eind juli heeft de Raad van State het nieuwe systeem van de Franse gemeenschapsregering voor de selectie van artsen en tandartsen geschorst. Het rechtscollege was van oordeel dat de manier waarop het aantal studenten wordt bepaald dat naar het tweede bachelorjaar mag gaan "onwettelijk is." Over de taalgrens werd er op basis van een selectieproef in juni gekeken wie toegang krijgt tot het tweede jaar en wie niet.

Comac haalt de uitspraak van de Raad van State aan om een pleidooi te houden voor een herziening van het quotasysteem in België. In ons land bestaat er immers een beperking van het aantal artsen. In Vlaanderen moeten studenten sinds 1997 een toegangsexamen afleggen als ze een artsenopleiding willen volgen. Maar dergelijke maatregelen zorgen volgens Comac net voor een tekort aan artsen in ons land. Cijfers tonen aan dat er in 50 procent van de gemeenten een tekort aan huisartsen is. Vlaanderen telt 183 (van de 308) gemeenten waar er nood is aan meer huisartsen.

Een groot tekort

"Niet alleen de studenten, maar ook de patiënten betalen de prijs voor het quotasysteem"

Volgens de planningscommissie zal die tendens de komende jaren nog verder toenemen. Zo wordt er verwacht dat Vlaanderen tegen 2037 welgeteld 7,94 voltijdse artsen zal tellen per 10.000 inwoners. In Wallonië loopt dat aantal terug tot 5,09 artsen per 10.000 inwoners. "Dat terwijl de medische armoededrempel op 9 artsen per 10.000 inwoners ligt", aldus Comac in een persbericht.

De studentenbeweging hekelt ook het tekort aan spoedartsen. Ons land zou 700 meer spoedartsen moeten tellen om aan al onze noden te voldoen. "Daar moet men nog de vergrijzing van de bevolking bijrekenen, maar ook de toename van chronische ziektes zoals diabetes en obesitas die veel meer preventie en opvolging vergen, en het grote aantal psychische ziektes de laatste jaren doen vermoeden dat de noden inzake gezondheidszorg alleen maar zullen toenemen de komende jaren", gaat Comac verder in het persbericht.

Volgens de studentenbeweging gaat de situatie niet verbeteren door het aantal artsen in ons land terug te schroeven. "Men kan zich trouwens ook vragen stellen bij de logica van zo'n beperking terwijl studenten uit andere Europese landen zonder probleem een RIZIV-nummer op aanvraag kunnen krijgen", voegt Le Paige toe.

Studeren in het buitenland

"Om het tekort op te vullen importeert men elk jaar 500 buitenlandse artsen. 25 procent van de huidige artsen in België heeft een diploma in het buitenland behaald. We stellen vandaag vast dat een universiteit in Roemenië een geneeskundeopleiding aanbiedt met vrije toegang, dat wil zeggen dat een Belgische student die daar gaat studeren verzekerd is om een RIZIV-nummer te krijgen als hij of zij terugkeert naar België. Uiteraard kunnen niet alle studenten zich zo'n avonturen veroorloven -hetgeen de ongelijkeden vergroot- maar het toont vooral de absurditeit van het huidige systeem aan."

De voorzitter van Comac roept de federale regering op om "haar verantwoordelijk op te nemen en heel het quotasysteem te herzien." "Vandaag is dat dringender dan ooit omdat niet alleen de studenten maar ook de patiënten er de prijs voor betalen", besluit Le Paige. (NS)

Eind juli heeft de Raad van State het nieuwe systeem van de Franse gemeenschapsregering voor de selectie van artsen en tandartsen geschorst. Het rechtscollege was van oordeel dat de manier waarop het aantal studenten wordt bepaald dat naar het tweede bachelorjaar mag gaan "onwettelijk is." Over de taalgrens werd er op basis van een selectieproef in juni gekeken wie toegang krijgt tot het tweede jaar en wie niet. Comac haalt de uitspraak van de Raad van State aan om een pleidooi te houden voor een herziening van het quotasysteem in België. In ons land bestaat er immers een beperking van het aantal artsen. In Vlaanderen moeten studenten sinds 1997 een toegangsexamen afleggen als ze een artsenopleiding willen volgen. Maar dergelijke maatregelen zorgen volgens Comac net voor een tekort aan artsen in ons land. Cijfers tonen aan dat er in 50 procent van de gemeenten een tekort aan huisartsen is. Vlaanderen telt 183 (van de 308) gemeenten waar er nood is aan meer huisartsen. Volgens de planningscommissie zal die tendens de komende jaren nog verder toenemen. Zo wordt er verwacht dat Vlaanderen tegen 2037 welgeteld 7,94 voltijdse artsen zal tellen per 10.000 inwoners. In Wallonië loopt dat aantal terug tot 5,09 artsen per 10.000 inwoners. "Dat terwijl de medische armoededrempel op 9 artsen per 10.000 inwoners ligt", aldus Comac in een persbericht. De studentenbeweging hekelt ook het tekort aan spoedartsen. Ons land zou 700 meer spoedartsen moeten tellen om aan al onze noden te voldoen. "Daar moet men nog de vergrijzing van de bevolking bijrekenen, maar ook de toename van chronische ziektes zoals diabetes en obesitas die veel meer preventie en opvolging vergen, en het grote aantal psychische ziektes de laatste jaren doen vermoeden dat de noden inzake gezondheidszorg alleen maar zullen toenemen de komende jaren", gaat Comac verder in het persbericht. Volgens de studentenbeweging gaat de situatie niet verbeteren door het aantal artsen in ons land terug te schroeven. "Men kan zich trouwens ook vragen stellen bij de logica van zo'n beperking terwijl studenten uit andere Europese landen zonder probleem een RIZIV-nummer op aanvraag kunnen krijgen", voegt Le Paige toe. "Om het tekort op te vullen importeert men elk jaar 500 buitenlandse artsen. 25 procent van de huidige artsen in België heeft een diploma in het buitenland behaald. We stellen vandaag vast dat een universiteit in Roemenië een geneeskundeopleiding aanbiedt met vrije toegang, dat wil zeggen dat een Belgische student die daar gaat studeren verzekerd is om een RIZIV-nummer te krijgen als hij of zij terugkeert naar België. Uiteraard kunnen niet alle studenten zich zo'n avonturen veroorloven -hetgeen de ongelijkeden vergroot- maar het toont vooral de absurditeit van het huidige systeem aan."De voorzitter van Comac roept de federale regering op om "haar verantwoordelijk op te nemen en heel het quotasysteem te herzien." "Vandaag is dat dringender dan ooit omdat niet alleen de studenten maar ook de patiënten er de prijs voor betalen", besluit Le Paige. (NS)