Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) op een vraag van Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen). Een daling van het aantal nieuwe inburgeringscontracten door covid-19 zit daar voor iets tussen, maar volgens de minister werd het aanbod ook uitgebreid. Volgens Moerenhout is de wachtlijst nog altijd te lang.

Het tekort aan cursusplaatsen Maatschappelijke Oriëntatie, een lessenpakket voor nieuwkomers over leven en werken in Vlaanderen, liep de voorgaande jaren op tot meer dan 9400 in 2019. Het agentschap besliste daarop op aansturen van minister Somers om het historische tekort tegen 2022 weg te werken.

Minder contracten

Op basis van de prognose van 2020 blijkt dat het tekort vorig jaar is gehalveerd, tot 4637 cursusplaatsen, zegt Somers in een antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid An Moerenhout. Dat is het gevolg van het coronavirus, waardoor er minder nieuwe inburgeringscontracten zijn ondertekend. In 2019 waren dat er 16.510, in 2020 volgens prognoses maar 11.237. Maar daarnaast werd het aanbod ook uitgebreid, zegt Somers.

Moerenhout is niet onder de indruk. Dat er ondanks de pandemie nog meer dan 4600 mensen wachten is haar 'een doorn in het oog', zegt ze. 'De daling komt door corona: minder mensen schreven zich in voor een cursus waardoor de wachtlijsten minder lang werden. Het heeft er alle schijn van dat er niet genoeg plaatsen bij werden gecreëerd.'

'Mensen die een inburgeringscursus willen volgen, steken hun hand uit. Zij willen met hun achtergrond meedraaien in ons land. Ik heb het er dan ook moeilijk mee om die groep te laten aanschuiven in een rij met nog steeds meer dan 4600 wachtenden.'

In 2020 waren er ongeveer 15.516 starters voor de cursus maatschappelijke oriëntatie, tegenover 11.237 inburgeringscontracten. In een ideale situatie bereikt het agentschap op jaarbasis een evenwicht tussen die twee. Om de historische achterstand weg te werken, moeten er ook dit jaar nog veel meer cursusplaatsen worden aangeboden dan er inburgeringscontracten worden afgesloten.

Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) op een vraag van Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen). Een daling van het aantal nieuwe inburgeringscontracten door covid-19 zit daar voor iets tussen, maar volgens de minister werd het aanbod ook uitgebreid. Volgens Moerenhout is de wachtlijst nog altijd te lang. Het tekort aan cursusplaatsen Maatschappelijke Oriëntatie, een lessenpakket voor nieuwkomers over leven en werken in Vlaanderen, liep de voorgaande jaren op tot meer dan 9400 in 2019. Het agentschap besliste daarop op aansturen van minister Somers om het historische tekort tegen 2022 weg te werken. Op basis van de prognose van 2020 blijkt dat het tekort vorig jaar is gehalveerd, tot 4637 cursusplaatsen, zegt Somers in een antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid An Moerenhout. Dat is het gevolg van het coronavirus, waardoor er minder nieuwe inburgeringscontracten zijn ondertekend. In 2019 waren dat er 16.510, in 2020 volgens prognoses maar 11.237. Maar daarnaast werd het aanbod ook uitgebreid, zegt Somers. Moerenhout is niet onder de indruk. Dat er ondanks de pandemie nog meer dan 4600 mensen wachten is haar 'een doorn in het oog', zegt ze. 'De daling komt door corona: minder mensen schreven zich in voor een cursus waardoor de wachtlijsten minder lang werden. Het heeft er alle schijn van dat er niet genoeg plaatsen bij werden gecreëerd.''Mensen die een inburgeringscursus willen volgen, steken hun hand uit. Zij willen met hun achtergrond meedraaien in ons land. Ik heb het er dan ook moeilijk mee om die groep te laten aanschuiven in een rij met nog steeds meer dan 4600 wachtenden.'In 2020 waren er ongeveer 15.516 starters voor de cursus maatschappelijke oriëntatie, tegenover 11.237 inburgeringscontracten. In een ideale situatie bereikt het agentschap op jaarbasis een evenwicht tussen die twee. Om de historische achterstand weg te werken, moeten er ook dit jaar nog veel meer cursusplaatsen worden aangeboden dan er inburgeringscontracten worden afgesloten.