'De Belgische ambassadeur is ontboden om het duidelijke protest van de Islamitische Republiek van Iran over te brengen, tegen de illegale beslissing over onze diplomaat Assadollah Assadi', klinkt het. 'De Belgische regering werd ook opgeroepen om maatregelen te treffen voor de onmiddellijke vrijlating van Assadi en tot een respect voor de mensenrechten.'

Vorige donderdag werden vier mensen van Iraanse afkomst veroordeeld voor hun aandeel in de verijdelde bomaanslag op een bijeenkomst van de Iraanse verzetsbeweging MEK in Frankrijk in 2018.

Assadi, die de feiten ontkent, was volgens de rechtbank het operationele brein achter de aanslag. Hij beriep zich op zijn diplomatieke onschendbaarheid en immuniteit, maar die geniet hij volgens de rechtbank alleen maar in Oostenrijk, waar hij destijds geaccrediteerd was. Hij voerde ook geen diplomatieke activiteiten uit, maar runde vanuit de Iraanse ambassade in Wenen een netwerk van informanten, waartoe ook zijn drie medebeklaagden behoorden. Ze moesten in ruil voor een vergoeding informatie inwinnen over de Belgische tak van de MEK en aan hem doorspelen. Zij waren door hem ook gevraagd of ze bereid waren om een aanslag te plegen.

Dit dossier deed de spanningen tussen Teheran en verschillende Europese hoofdsteden nog maar eens oplopen.

De FOD Buitenlandse Zaken in Brussel laat weten dat het geen commentaar geeft.

'De Belgische ambassadeur is ontboden om het duidelijke protest van de Islamitische Republiek van Iran over te brengen, tegen de illegale beslissing over onze diplomaat Assadollah Assadi', klinkt het. 'De Belgische regering werd ook opgeroepen om maatregelen te treffen voor de onmiddellijke vrijlating van Assadi en tot een respect voor de mensenrechten.' Vorige donderdag werden vier mensen van Iraanse afkomst veroordeeld voor hun aandeel in de verijdelde bomaanslag op een bijeenkomst van de Iraanse verzetsbeweging MEK in Frankrijk in 2018. Assadi, die de feiten ontkent, was volgens de rechtbank het operationele brein achter de aanslag. Hij beriep zich op zijn diplomatieke onschendbaarheid en immuniteit, maar die geniet hij volgens de rechtbank alleen maar in Oostenrijk, waar hij destijds geaccrediteerd was. Hij voerde ook geen diplomatieke activiteiten uit, maar runde vanuit de Iraanse ambassade in Wenen een netwerk van informanten, waartoe ook zijn drie medebeklaagden behoorden. Ze moesten in ruil voor een vergoeding informatie inwinnen over de Belgische tak van de MEK en aan hem doorspelen. Zij waren door hem ook gevraagd of ze bereid waren om een aanslag te plegen. Dit dossier deed de spanningen tussen Teheran en verschillende Europese hoofdsteden nog maar eens oplopen. De FOD Buitenlandse Zaken in Brussel laat weten dat het geen commentaar geeft.