Deneckere onderzocht hoe grootschalige nucleaire ongevallen zoals Three Mile Island (VS, 1979), Tsjernobyl (Oekraïne, 1986) en Fukushima (Japan, 2011) de discussie rond kernenergie vormgaven in België. Hiervoor gebruikte hij de berichtgeving in de media, publicaties van de koepelorganisatie van de Belgische elektriciteitsbedrijven en publicaties van de Belgische milieubeweging. De VUB-onderzoeker stelt dat er na een lange stilstand, nu beweging is, ook op politiek vlak. "Binnen de politiek, onder meer bij N-VA en MR, lijkt er wel nog geloof te zijn in de nood aan kernenergie. Maar tegenstanders van kernenergie hebben nu wel de wind in de rug", merkt Deneckere op. Binnen het onderzoek onderscheidt hij drie standpunten. De eerste categorie pleit voor het behoud van de status quo waarbij kernenergie een dominante positie blijft bekleden in de Belgische energiemix. Een tweede categorie omvat de voorstanders van meer controle, voor wie het probleem bij het beheer van de kerncentrales en de gebrekkige transparantie ligt. Tot slot zijn er de personen die een sociaalecologische verandering willen. Zij willen een fundamentele verandering naar een Belgisch energiesysteem dat in harmonie is met de natuur. Die laatste categorie wordt steeds dominanter "In het maatschappelijke debat is de geloofwaardigheid van het concept van menselijke verbondenheid met de natuur steeds toegenomen. Hierdoor lijkt het cultureel-maatschappelijke draagvlak voor kernenergie langzaam af te brokkelen", besluit Deneckere. (Belga)

Deneckere onderzocht hoe grootschalige nucleaire ongevallen zoals Three Mile Island (VS, 1979), Tsjernobyl (Oekraïne, 1986) en Fukushima (Japan, 2011) de discussie rond kernenergie vormgaven in België. Hiervoor gebruikte hij de berichtgeving in de media, publicaties van de koepelorganisatie van de Belgische elektriciteitsbedrijven en publicaties van de Belgische milieubeweging. De VUB-onderzoeker stelt dat er na een lange stilstand, nu beweging is, ook op politiek vlak. "Binnen de politiek, onder meer bij N-VA en MR, lijkt er wel nog geloof te zijn in de nood aan kernenergie. Maar tegenstanders van kernenergie hebben nu wel de wind in de rug", merkt Deneckere op. Binnen het onderzoek onderscheidt hij drie standpunten. De eerste categorie pleit voor het behoud van de status quo waarbij kernenergie een dominante positie blijft bekleden in de Belgische energiemix. Een tweede categorie omvat de voorstanders van meer controle, voor wie het probleem bij het beheer van de kerncentrales en de gebrekkige transparantie ligt. Tot slot zijn er de personen die een sociaalecologische verandering willen. Zij willen een fundamentele verandering naar een Belgisch energiesysteem dat in harmonie is met de natuur. Die laatste categorie wordt steeds dominanter "In het maatschappelijke debat is de geloofwaardigheid van het concept van menselijke verbondenheid met de natuur steeds toegenomen. Hierdoor lijkt het cultureel-maatschappelijke draagvlak voor kernenergie langzaam af te brokkelen", besluit Deneckere. (Belga)