In Vlaanderen zijn in het verleden delen van het waterleidingsnet aangelegd in lood. Maar loden waterleidingen zijn een risico voor de gezondheid. Lood kan zich opstapelen in het lichaam en het zenuwstelsel aantasten. Sinds 1970 worden er ook geen loden leidingen meer gebruikt voor het drinkwatertransport en er zijn ook inspanningen gedaan om de bestaande loden leidingen te vervangen. Zo vervangen de drinkwatermaatschappijen al jaren systematisch de loden aftakkingen van hun netwerk. Dat zijn de leidingen om het water van de hoofdleiding tot in de huizen te brengen. Voor de leidingen binnnenshuis is de eigenaar zelf verantwoordelijk. Uit cijfers van minister Schauvliege blijkt dat begin 2016 ongeveer 95 procent van de loden aftakkingen zijn vervangen. Sinds 2007 staat de teller van het aantal vervangen aftakkingen op meer dan 150.000. Er resten nog ruim 6.500 loden aftakkingen die moeten vervangen worden. Bedoeling is van dat in 2017 en 2018 te doen. "In totaal moeten er vanaf 1 januari 2017 nog 6.549 loden aftakkingen vervangen worden. De timing hiervoor is 3.172 in 2017 en 3.377 in 2018", aldus Schauvliege. Wat de loden waterleidingen in binnenhuisinstallaties betreft, concentreert de overheid zich op het voortzetten van de bestaande campagnes en plannen. (Belga)

In Vlaanderen zijn in het verleden delen van het waterleidingsnet aangelegd in lood. Maar loden waterleidingen zijn een risico voor de gezondheid. Lood kan zich opstapelen in het lichaam en het zenuwstelsel aantasten. Sinds 1970 worden er ook geen loden leidingen meer gebruikt voor het drinkwatertransport en er zijn ook inspanningen gedaan om de bestaande loden leidingen te vervangen. Zo vervangen de drinkwatermaatschappijen al jaren systematisch de loden aftakkingen van hun netwerk. Dat zijn de leidingen om het water van de hoofdleiding tot in de huizen te brengen. Voor de leidingen binnnenshuis is de eigenaar zelf verantwoordelijk. Uit cijfers van minister Schauvliege blijkt dat begin 2016 ongeveer 95 procent van de loden aftakkingen zijn vervangen. Sinds 2007 staat de teller van het aantal vervangen aftakkingen op meer dan 150.000. Er resten nog ruim 6.500 loden aftakkingen die moeten vervangen worden. Bedoeling is van dat in 2017 en 2018 te doen. "In totaal moeten er vanaf 1 januari 2017 nog 6.549 loden aftakkingen vervangen worden. De timing hiervoor is 3.172 in 2017 en 3.377 in 2018", aldus Schauvliege. Wat de loden waterleidingen in binnenhuisinstallaties betreft, concentreert de overheid zich op het voortzetten van de bestaande campagnes en plannen. (Belga)