Hartfalen zal binnen de groep van hart- en vaatziekten binnen 10 jaar de belangrijkste doodsoorzaak zijn, en 4 à 5 pct van de gezondheidskosten vertegenwoordigen. In 2013 maakte het Riziv al ruim 150 miljoen vrij voor deze aandoening. De bevoegde instanties zijn, ter gelegenheid van de Europese hartfalendagen, uitgenodigd om op 9 mei deel te nemen aan een rondetafelgesprek. Daar moeten de organisatie en de financiering besproken worden van de preventie en vroegtijdige opsporing van hartfalen, de multidisciplinaire opvolging, educatie van patiënt en gezin en opleiding van alle zorgverleners. Hartfalen is een ernstige, progressieve aandoening die ontstaat wanneer het hart zijn pompfunctie niet goed meer kan vervullen. Ongeveer de helft van de patiënten die hartfalen ontwikkelen, overlijdt binnen de vijf jaar. Het overlevingspercentage van patiënten met hartfalen ligt duidelijk lager dan bij kankerpatiënten. Nochtans weet en begrijpt maar een kwart van de Belgen wat hartfalen is, en kan 1 op de 10 Belgen geen enkele risicofactor opnoemen. Sinds dinsdag organiseren een twintigtal hartfalencentra, in onder meer de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, diverse activiteiten om het publiek te sensibiliseren. (Belga)

Hartfalen zal binnen de groep van hart- en vaatziekten binnen 10 jaar de belangrijkste doodsoorzaak zijn, en 4 à 5 pct van de gezondheidskosten vertegenwoordigen. In 2013 maakte het Riziv al ruim 150 miljoen vrij voor deze aandoening. De bevoegde instanties zijn, ter gelegenheid van de Europese hartfalendagen, uitgenodigd om op 9 mei deel te nemen aan een rondetafelgesprek. Daar moeten de organisatie en de financiering besproken worden van de preventie en vroegtijdige opsporing van hartfalen, de multidisciplinaire opvolging, educatie van patiënt en gezin en opleiding van alle zorgverleners. Hartfalen is een ernstige, progressieve aandoening die ontstaat wanneer het hart zijn pompfunctie niet goed meer kan vervullen. Ongeveer de helft van de patiënten die hartfalen ontwikkelen, overlijdt binnen de vijf jaar. Het overlevingspercentage van patiënten met hartfalen ligt duidelijk lager dan bij kankerpatiënten. Nochtans weet en begrijpt maar een kwart van de Belgen wat hartfalen is, en kan 1 op de 10 Belgen geen enkele risicofactor opnoemen. Sinds dinsdag organiseren een twintigtal hartfalencentra, in onder meer de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, diverse activiteiten om het publiek te sensibiliseren. (Belga)