Dit waren wijzigingen waar toen in het openbaar nog nooit sprake van was geweest, zo schrijft Le Soir maandag.

In februari 2014 werkte consultant PwC voor Nethys - een private poot van de Tecteo-groep - in detail uit hoe de transfer van activiteiten zou kunnen gebeuren. De aanpassing van de twee Waalse decreten bleek daarin slechts een formaliteit, aldus de krant in een reconstructie van de manier waarop Tecteo getracht heeft zo veel mogelijk aan overheidscontrole te ontsnappen.

Concreet wilde de intercommunale bijsturingen opdat distributienetbeheerders het statuut kregen van private rechtspersoon, waardoor de overheveling van activiteiten van Tecteo naar Nethys mogelijk zou worden. Een dergelijke aanpassing was niet opgenomen in het regeerakkoord, maar zou in april 2014 voor de elektriciteitsmarkt wel opduiken via twee vage en 'last minute' amendementen. Volgens Le Soir waren ze het resultaat van intensief gelobby door Nethys.

Toch haalden de lobbyisten niet alles thuis. Het geamendeerde decreet creëerde immers wel de mogelijkheid om een privaat statuut toe te kennen aan distributienetbeheerders, maar met de verplichting om een afzonderlijke boekhouding bij te houden voor die activiteit en de mogelijkheid voor het Waals gewest om de toplonen te plafonneren.

De initiële plannen van Tecteo/Publifin werden uiteindelijk dus nog wat bijgestuurd. Op 6 mei 2014 besliste de Luikse intercommunale immers om haar elektriciteitsnet niet te laten opgaan in de ruimere boeken van Nethys, maar te kiezen voor Resa. Die afzonderlijke structuur, een filiaal van het filiaal Nethys, hield zich specifiek bezig met het netbeheer en werd onderworpen aan de energieregulator.

Dit waren wijzigingen waar toen in het openbaar nog nooit sprake van was geweest, zo schrijft Le Soir maandag.In februari 2014 werkte consultant PwC voor Nethys - een private poot van de Tecteo-groep - in detail uit hoe de transfer van activiteiten zou kunnen gebeuren. De aanpassing van de twee Waalse decreten bleek daarin slechts een formaliteit, aldus de krant in een reconstructie van de manier waarop Tecteo getracht heeft zo veel mogelijk aan overheidscontrole te ontsnappen.Concreet wilde de intercommunale bijsturingen opdat distributienetbeheerders het statuut kregen van private rechtspersoon, waardoor de overheveling van activiteiten van Tecteo naar Nethys mogelijk zou worden. Een dergelijke aanpassing was niet opgenomen in het regeerakkoord, maar zou in april 2014 voor de elektriciteitsmarkt wel opduiken via twee vage en 'last minute' amendementen. Volgens Le Soir waren ze het resultaat van intensief gelobby door Nethys.Toch haalden de lobbyisten niet alles thuis. Het geamendeerde decreet creëerde immers wel de mogelijkheid om een privaat statuut toe te kennen aan distributienetbeheerders, maar met de verplichting om een afzonderlijke boekhouding bij te houden voor die activiteit en de mogelijkheid voor het Waals gewest om de toplonen te plafonneren.De initiële plannen van Tecteo/Publifin werden uiteindelijk dus nog wat bijgestuurd. Op 6 mei 2014 besliste de Luikse intercommunale immers om haar elektriciteitsnet niet te laten opgaan in de ruimere boeken van Nethys, maar te kiezen voor Resa. Die afzonderlijke structuur, een filiaal van het filiaal Nethys, hield zich specifiek bezig met het netbeheer en werd onderworpen aan de energieregulator.